Het inhuren van McKinsey kost een opdrachtgever doorgaans (tenzij pro bono) een flinke som geld. De uurtarieven liggen voor een junior consultant tussen de driehonderd en vierhonderd euro, die van een partner kunnen oplopen tot twee tot drie keer zoveel. Zo kost een advies waaraan McKinsey enkele weken heeft gewerkt vaak minstens een paar ton. Is dat een paar maanden, dan is dat al snel het tienvoudige. Deze bedragen zijn schattingen op basis van gesprekken die we met oud-McKinseyanen en opdrachtgevers hebben gevoerd. McKinsey zelf doet geen uitspraken over de kosten van adviezen, noch over de salarissen van zijn adviseurs.
Dat het tegenwoordig nog steeds not done is om over geld te praten bij McKinsey is geheel in de traditie van Marvin Bower, die consultants die zich voordeden als verkopers verafschuwde. Ook oud-McKinseyanen hadden moeite met het onderwerp. Ze ‘wisten het niet meer’, ‘vonden het allemaal niet zo relevant’ of het was ‘vertrouwelijk’. Een aantal van hen wilde nog wel kwijt dat ‘het salaris absoluut niet oncomfortabel is’.
Over de kosten van adviezen die McKinsey gaf aan de overheid kunnen we preciezer zijn. Daarbij baseren we ons onder meer op een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Via de WOB hebben we gekeken welke ministeries, provincies en gemeenten (de vier grootste) McKinsey de laatste tien jaar voor welk onderwerp en voor welk bedrag hebben ingehuurd. De kosten van de adviezen variëren van 154.700 euro voor de ‘Grootschalige uitrol CCS’ die McKinsey in 2009 uitvoerde voor het ministerie van Economische Zaken, tot twee miljoen euro voor het advies dat McKinsey in 2003 gaf aan de publieke omroep. De looptijd van dat onderzoek was vier maanden.
Een opdracht voor het ministerie van VROM betreffende ‘een slimmer en moderner milieubeleid’ kostte 575.000 euro. Het UWV betaalde McKinsey in 2010 185.000 euro voor een advies, dit jaar was dat 521.220 euro. Een opdracht van ongeveer vier weken kostte de Belastingdienst in 2009 464.100 euro, in 2011 was dat voor een vergelijkbaar tijdsbestek 253.470 euro. In 2006 betaalde het ministerie van Economische Zaken voor het rapport Versnellen arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland, erop of eronder 892.500 euro. Uit de WOB-procedure blijkt dat het adviesbureau niet bijzonder actief is in de publieke sector. Een volledige lijst van alle door McKinsey aan de overheid verschafte rapporten staan hier.