Voor het Ministerie van Economische Zaken:

 • Increasing Productivity through Innovative Entrepeneurship in Business Services (2002): 192.780 euro
 • Naar een effectief en efficiënt technostarterbeleid (2003): 192.780 euro
 • Productivity in knowledge intensive industries in Europe (2004): 178.500 euro
 • Versnellen arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland. Erop of Eronder (2006): 892.500 euro
 • Grootschalige uitrol CCS (2009): 154.700 euro

Voor het Ministerie van VROM:

 • VROM, ‘Naar een slimmer en moderner milieubeleid. Toekomstagenda Milieu’ (jaartal?) : 575.000

Voor de UVW:

 • UWV (2010): 185.000 euro
 • UWV (2011): 521.220 euro

Voor de Belastingdienst:

 • Belastingdienst (2009): 464.100 euro (voor een klus van een week of vier)
 • Belastingdienst (2011): 253.470 euro (4 weken. Projectleider FT, 1 consultant FT, twee ‘significant deel van hun tijd’, experts waar nodig, ondersteuning door ‘back office’)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu:

 • Elektrificatie en beveiliging van de Betuweroute (mei 2001): 102.943,22 euro
 • Naar een slimmer en moderner milieubeleid (februari 2006): 684.250,00
 • Evaluatie voortgang ‘Op de Rails’ (6 mei 2008) en Evaluatie ICT- en beveiligingssystemen en calamiteitenorganisatie (13 mei 2008): 892.500,00 (tezamen)
 • Mainports 2040 (juni 2009): 136.850,00