De armen moeten steeds armer worden, dan kunnen de rijken steeds rijker worden

Op 30 november 2010 was het CDA kamerlid Ger Koopmans te gast bij Pauw en Witteman. Hij zag weinig problemen in het afslanken van de overheid. Er waren volgens hem heel veel ambtenaren die overbodig werk deden. Neem nu de arbeidsinspectie voor thuiswerkers: daar kon Nederland heel goed zonder meende hij. En datzelfde gold voor inspecteurs in slachthuizen. ‘Dacht u dat er één slachterij is die denkt: ik ga een rotte kip verzenden?’. De markt zou dat werk kunnen overnemen. Ondernemers die bedorven vlees verkopen zullen onmiddellijk hun klanten kwijtraken. Hoe de markt zijn werk zou doen zonder arbeidsinspectie legde hij bij Pauw en Witteman niet uit, maar vier jaar eerder had Koopmans bij motie gepleit voor de mogelijkheid om 14 en vijftienjarigen in te zetten bij het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.

Even later in het gesprek mengde dezelfde Koopmans in de discussie over de aanval die Youp van ‘t Hek had geopend op het slecht functioneren van de telefonische servicediensten van dienstenleveranciers. Hij meende nu dat er meer toezicht zou moeten komen op de wijze waarop de grote bedrijven de klanten van dienst zijn. De OPTA zou dat moeten controleren. Youp van ’t Hek kopte hem in: ja dan kunnen we de net door u ontslagen ambtenaren daarvoor inzetten.
In hetzelfde programma verdedigde Koopmans de wens om het WK voetballen in Nederland te organiseren. Dat dat Nederland veel geld zou gaan kosten betwijfelde hij, maar 'voor het CDA waren de kosten nooit een afweging geweest’. Ook het feit dat de FIFA een corrupte organisatie is speelde voor de CDA fractie geen rol, zo meldde Koopmans. Want ‘als wij het niet doen, gaat een ander land met de FIFA in zee’.

Aan de tafel van Pauw en Witteman bleek zonneklaar dat de CDA fractie streeft naar arbeidsverhoudingen die zo veel mogelijk op die van China gaan lijken en naar het overhevelen van overheidssubsidie voor de kunsten naar het voetbal, ook loopt die via een corrupte voetbal organisatie. Johan Derksen noemde Koopmans ‘een aardige maar bijzonder naïeve politicus’.

Naïef of niet, Ger Koopmans staat model voor een beleid dat niet alleen door het CDA, maar ook door VVD een PVV wordt onderschreven. Deze partijen propageren de vrije markt ook al leidt die tot een steeds groter kloof tussen arm en rijk. Dat is het meest onderschatte probleem waarmee wij tegenwoordig te maken hebben. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de sociale cohesie en het draagvlak voor maatschappelijke solidariteit kleiner wordt naarmate de maatschappelijke ongelijkheid groter wordt. Zo dreigt de kapitalistische wereld één grote Tea Party te worden. De groeiende kloof tussen arm en rijk is teven het meest prangende probleem omdat het de maatschappelijke grondslag van de democratische rechtsstaat ondergraaft en de etnische conflict verscherpt.


Meindert Fennema publiceert regelmatig in De Groene Amsterdammer, u leest zijn artikelen via deze link. Meer informatie via Fennema’s pagina bij de UvA