Ad Melkert weet raad. Bij Peter van Ingen in Buitenhof ontvouwde hij zondag zijn plannen. ‘Ad Melkert heeft een hervormingsplan voor een nieuw Europa’, begon Van Ingen de Melkertshow, kennelijk goed op de hoogte van wat zijn gast ging vertellen. Meneer Melkert, zegt Van Ingen ernstig, ‘u bent een Europeaan. Wat moet er nu gebeuren om dat democratische gehalte wat op te vijzelen?’ Melkert, die zijn best doet spontaan over te komen, steekt van wal. Europarlementariërs moeten spreekrecht krijgen in de Tweede Kamer, zegt hij. Van Ingen interrumpeert. ‘Nóg een punt!’ roept hij wat al te enthousiast, om daarna direct terug te vallen in zijn rol van interviewer: ‘Eh… heeft u niet nog een punt, meneer Melkert?’ Voordat een minister naar de Europese ministerraad gaat, moet hij eerst met de Tweede Kamer spreken, horen we de fractievoorzitter van de PvdA zeggen. Peter van Ingen herhaalt de eerste twee punten en vervolgt zijn serie scherpe vragen: ‘Heeft u nóg een punt?’ De gehaaide interviewer toont aan zich wel degelijk voorbereid te hebben: ‘Volgens mij heeft u vier punten’, murmelt hij. ‘Ja!’ antwoordt Melkert volmondig en begint over een soort senaat naast het Europarlement. ‘Dat was punt drie?’ Melkert, zuchtend: ‘Punt vier, want u bent kennelijk op de hoogte van die vier punten…’ - en een volgend voorstel voor een democratischer Europa ratelt uit de mond van een genietende Melkert, die zegt met zijn ‘natuurlijke charmes’ de plannen de Kamer door te zullen loodsen. Eén punt lijkt de PvdA-fractievoorzitter vergeten: de media. In een democratisch Europas zou geen plaats moeten zijn voor vrije media. Stel je voor, kritische vragen! Ad Melkert heeft graag alle touwtjes in handen.