Binnen het CDA was er ook het een en ander aan de hand. Brinkman heeft zeker een rol gespeeld bij het teloorgaan van het CDA en dat komt doordat het CDA intern verdeeld was en doordat sommige mensen elkaar niet lagen. Ze leverden wel eens streken om een ander onderuit te halen.
De bloedgroepen spelen nog steeds een belangrijke rol, de Roomsen stellen eisen. Het duidelijkste bewijs hiervan is dat Helgers uit een inrichting gehaald werd om voorzitter van het CDA te worden, een totaal onbekwaam iemand voor die functie, terwijl Tineke Lodders er geknipt voor was. Maar zij was niet Rooms. Let op mijn woorden, ze komt terug, ze hebben haar nodig.
Maar verder over de memoires: er staat inside information in die echt onontbeerlijk is voor wie de gang van zaken in de voorgaande periode wil doorzien in historisch perspectief.
De christelijke normen en waarden worden eindelijk duidelijk, zodat standpunten die ik nooit begreep - het verlagen van de AOW voor alleenstaanden bijvoorbeeld - plots kristalhelder zijn.
God is zo oneindig goed, dat hem elk beminnen moet. Lubbers ook.