Stelling 2:
Net als kippen en konijnen zou men, vanwege de overlast, meningen buiten de bebouwde kom moeten houden.
Stelling 3:
Voor wie geen ideeën kan krijgen lijkt adoptie een oplossing.
Stelling 4:
Het is niet genoeg om een idee te adopteren. Je moet het ook tot wasdom kunnen brengen.
Stelling 5:
Afwijkende ideeën worden geaborteerd.
Stelling 6:
Het heeft niets met vrijheid te maken om almaar van alles te vinden. Dat wijst eerder op een chronisch gebrek aan beheersing.
Stelling 7:
Wie zich niet kan beheersen kan onmogelijk vrij zijn.
Stelling 8:
Of het water nou drinkbaar is of niet, het glijdt even makkelijk naar binnen.
Stelling 9:
Wat je fysieke krachten te boven gaat, kun je niet tillen. Maar als je ergens niet bij kunt, kun je altijd nog doen alsof.
Stelling 10:
Voor te veel hooi op de vork hebben we computers.
Stelling 11:
Als de ouderen niet over kernwapens beschikten, hadden de jongeren hen al lang uitgeroeid.
Stelling 12:
De maatschappij vergrijst maar wijzer wordt ze niet.