Achter de coulissen nu. Waarom is ze weer eens boos op me? Onlangs weigerde ik haar enkele van de gewraakte afbeeldingen ter beschikking te stellen voor een publikatie. Ze heeft er blijkbaar alleen moeite mee als anderen ze benutten. Voor de zoveelste keer precies dezelfde publikatie trouwens, zoals zo vaak bij haar.
Mevrouw Bals studie over Rembrandt is blijkens recensies in vakkringen vrij unaniem ervaren als vooral een autobiografisch interessant, postmodern egodocument. Als een schrikbeeld van interpretatieve willekeur, volstrekt onwetenschappelijk. Gelukkig was het met mijn boek anders. Maar dat gaat dan ook ergens over.
Leiden, DR. R. CORBEY