Volgens een onderzoek van het bureau Motivaction gaan allochtonen massaal en links stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. En multicultureel instituut Forum voegt daaraan toe dat de helft van de allochtonen vertrouwen heeft in de Nederlandse instituties. Maar Forum was opdrachtgever voor het onderzoek, dus waakzaamheid is geboden.

Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders zijn gevraagd naar hun stemplannen. De groep die aangeeft zeker te zullen stemmen is 46 procent, beduidend hoger dan de opkomst bij de af gelopen verkiezingen. Van die groep wil de helft PvdA stemmen en nog eens een kwart GroenLinks. Maar kun je dat nu als «links» stemmen interpreteren? En kun je de groeiende opkomst als een teken van vertrouwen interpreteren?

Volgens het Motivaction-onderzoek stemmen de migranten met name om «invloed uit te oefenen», en in tweede instantie uit protest tegen het huidige beleid. Motivaction concludeert ook dat nieuwe Nederlanders naar identificatie met partijen zoeken op basis van hun thema’s, «en dan met name op het sociale vlak». Maar in het gepubliceerde onderzoek staan daar geen aanwijzingen voor. Dat stemmende allochtonen best fiducie hebben in Nederland kan kloppen, als je bijvoorbeeld afgaat op hun steun voor onze enige echte protestpartij, de SP. Die is nagenoeg nihil, terwijl de partij in landelijke peilingen groeit als rode kool. Maar dat is bij nader inzien vreemd, want de SP wil de Polen buiten Nederland houden, die hier zeker ook de lonen van de gemiddeld lager opgeleide allochtonen zullen drukken. Dat migranten toch niet SP stemmen betekent dat er iets aan de hand is, dat Motivaction en Forum verdoezelen.

Er zijn in Nederland 204 allochtone gemeenteraadsleden, waarvan er 84 voor de PvdA uitkomen, en vijf voor de SP (cijfers van het IPP). De VVD heeft iets meer allochtonen in de raad dan de SP, namelijk negen. Het feit dat de liberalen ook in dit onderzoek nagenoeg evenveel steun van allochtonen krijgen als de club van Marijnissen zet ons op het spoor van verzwegen feiten. De migrantenpopulatie van Nederland is niet zozeer van plan om «links» te stemmen, maar om «etnisch» te stemmen. Voor de PvdA zitten veel Turken in de raad, dus stemmen er veel Turken op de PvdA. De SP houdt de vreemdelingen buiten de deur en buiten de raad, dus stemmen ze er ook niet op. Men stemt op de clubs met de eigen soort. Dat is niet erg, niet nieuw, en passend binnen de Nederlandse traditie van verzuiling. Maar het is een ander signaal dan dat migranten vertrouwen hebben in de Nederlandse instituties. Namelijk dat men politici ziet als zaakwaarnemers die ervoor moeten zorgen dat de belangen van de eigen etnische groep verdedigd worden – omdat anders niemand dat doet. Tel daarbij op dat ook onder migranten zich de moderne scheiding voltrekt tussen beter opgeleide, redelijk tevreden mensen die wél stemmen, en lager opgeleide, ontevreden mensen die niet stemmen. Dan houd je geen «integratie» over of een tegenstelling autochtoon-allochtoon. Wel gescheiden levende groepen, van tevreden witten, tevreden migranten(kinderen), ontevreden witten en ontevreden migranten(kinderen). Een soort verzuiling, maar dan zonder emancipatie. Dat lijkt me een boodschap met meer urgentie dan dat allochtonen massaal links gaan stemmen.