Mijn allochtone broer

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is anno 1998 tien procent van de Nederlandse bevolking ‘allochtoon’. De Amsterdamse burgemeester Patijn onthulde eerder al eens dat de Amsterdamse bevolking binnenkort voor vijftig procent uit allochtonen zal bestaan. Maar wie worden in dit soort tellingen tot de allochtonen gerekend? ‘Iedereen die óf zelf in het buitenland geboren is, of waarvan minstens een van de ouders in het buitenland geboren is’, vertelt Paul Tesser van het SCP.

Inderdaad, dat betekent dat als een Spaanse vrouw en een Nederlandse man hier twee kinderen krijgen, die beide kinderen als allochtonen in de statistieken komen. Naarmate Nederlanders en migranten meer ‘gemengde’ relaties aangaan, zullen er dus steeds meer allochtonen komen - ook al komt er vanaf nu geen enkele buitenlander Nederland meer binnen.
Vanzelfsprekend gaat het om bepaalde buitenlanden. Engelsen zijn in Nederland geen allochtonen, Spanjaarden wel. Kort gezegd gaat het om derdewereldlanden en 'de landen van het minderhedenbeleid’, oftewel Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen en Zuidelijk Europa.
Mijn broer is één van die Amsterdamse allochtonen. Zijn ouders zijn witte Nederlanders, maar hij werd geboren in Suriname. In Brownsweg, om precies te zijn.