18 mei, Felix Meritis, Amsterdam

Mijn belang, jouw belang

De samenleving is toe aan vernieuwing. De ‘polder’-wegen waarlangs we tot het algemeen belang kwamen zijn verstopt geraakt. Er zijn nieuwe scheidslijnen gegroeid in Nederland die nog onvoldoende vertaling krijgen in onze democratie. Ons huidige stelsel van voorzieningen wordt door veel burgers niet meer als rechtvaardig beschouwd en solidariteit is een leeg begrip geworden. Hoe brengen we de wederkerigheid terug? Dat is de hoofdvraag tijdens deze avond over de toekomst van het Algemeen Belang.

Medium zonderop polderen

Mensen willen wel degelijk bijdragen aan het algemeen belang, maar we hebben nieuwe vormen nodig die daar invulling aan geven. Dan gaat het om de democratische ervaring, de menselijke maat en persoonlijke betrokkenheid. Hoe zien deze vormen er in de praktijk uit?

De inleiding wordt verzorgd door ** Yvonne Zonderop** , auteur van Polderen 3.0.

Groene-hoofdredacteur Xandra Schutte neemt de gespreksleiding op zich.

Verder met: Andrée van Es (Groen Links), Sywert van Lienden (G500), David Van Reybrouck (G1000) en Joeri van den Steenhoven (Young Foundation).

Georganiseerd door: Netwerk Democratie, G1000, De Groene Amsterdammer, ISVW Uitgevers en Felix Meritis. Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds

Aanvang: 20:00. Toegang: € 5,-. Kaarten reserveert u hier.