Dus trachten wij ons geweten te narcotiseren. Ook dat is geen duurzame oplossing. Daarom ben ik blij, geachte luisteraars, dat ik als kunstenaar een weg uit deze impasse heb weten te vinden. Zoals u weet: een maand geleden hebben wij in onze galerie gezamenlijk voor de derde wereld geschreid. Ik heb uw tranen verzameld en vervolgens in een piepklein flesje business class naar Ethiopie overgevlogen. Daar heb ik het een en ander onder grote belangstelling van de media aan de lokale bevolking aangeboden. De reactie is inmiddels wereldwijd bekend.
Andermaal is bewezen: De wegen van het geluk zijn ondoorgrondelijk. Zo moet mijns inziens onze internationale intermenselijke hulp gaan functioneren. Alleen dan kunnen wij weer rustig slapen.