Mijn pantserwagen terug!

Arme Joris Voorhoeve. De perfide Balkanmensch met wie hij in een vorig politiek leven al zo ruw in aanraking kwam, bereidde hem vorige week een nieuwe teleurstelling. In Kosovo worden mensen vermoord of van huis en haard verdreven door militaire en paramilitaire Servische eenheden. Het onverkwikkelijke aan de zaak is dat zij zich bedienen van een Nederlandse YPR-pantserwagen. En het ergst van alles: hij is op televisie geweest!

De ontdekking leidde tot koortsachtig overleg in het circuit van geharde Balkanstrategen waarmee de minister zich omringt. Terwijl mariniers en luchtmobiele brigadisten, op de voet gevolgd door een peloton joelende straatkinderen, afgelopen zondag een bruggehoofd sloegen op het Haagse strand in het kader van Operatie Oranje, trof men in de crisisbunker alle toebereidselen voor een genadeloze kruidenierswraak op Belgrado: een diplomatieke démarche, gevolgd door beslaglegging op Servische tegoeden in ons land ter waarde van één (1) pantserwagen. Als Servische troepen een hele provincie ontvolken omdat Prins Lazar daar een paar voetsporen heeft liggen, is dat hun binnenlandse aangelegenheid. Maar niet met onze pantserwagens! Die zijn niet bestemd voor militaire doeleinden.