Mijn vieze fantasieen

Laat ik een open deur intrappen en daarmee in huis vallen. De mens sluit zijn ogen voor de realiteit. Daarom trouwt hij, hij hoopt voor zichzelf een vluchtheuvel te creeren. Het zij zo. Maar dat mannen en vrouwen ook binnen het huwelijk hun ogen voor elkaar sluiten, daar word ik treurig van. Waar zijn anders al die seksuele fantasieen voor nodig? Of wilt u soms beweren dat er met gesloten ogen wordt gevreeen om elkaar zoveel beter aan te voelen? Kom nou, viespeuk! Ben je soms de uitzondering op de regel?

Achtenzeventig procent van de vrouwen en honderdenzeven procent van de mannen, zo wijzen de statistieken uit, denkt tijdens de daad aan een ander, een concreet of denkbeeldig iemand. Onder zijn of haar gesloten ogen wordt een tamelijk vieze film afgedraaid. Noemt u dit een prive-aangelegenheid? Laat mij u dan een vraag stellen. Kan iemand die in zijn droom een sadist is overdag als bejaardenverzorger functioneren? Zou u willen worden geopereerd door een chirurg die diep in zijn hart een slager had willen worden? Laten wij elkaar niets wijs maken. Onze fantasieen zeggen meer over ons dan een curriculum vitae. Hoe vaak lezen wij immers niet in de krant over onbesproken huisvaders, die…?
Hoor ik u zeggen: Maar hoe is het met jou, moralist? U hebt gelijk. Okee. Als vrijgezel die tegen de vijftig loopt, moet ook ik mij steeds vaker van mijn fantasieen bedienen. Spelen wij open kaart? All right! Toen ik gisteren het huishoudgeld weer eens naar de hoeren bracht, legde ik een tientje extra op het nachtkastje, sloot m'n ogen en fluisterde: ‘Koop straks wat lekkers voor de kinderen, lieveling.’