Persbericht

Miljarden voor richtingloze innovatie

De Nederlandse overheid besteedt miljarden per jaar aan innovatie. Dat beleid moet private investeringen in onderzoek uitlokken en samenwerking tussen bedrijven en universiteiten bevorderen. Maar of dat beleid ook de verwachte vruchten afwerpt, is onduidelijk. De overheid tast in het duister als het gaat om de resultaten van de miljarden die worden geïnvesteerd in innovatie, concludeerde het Centraal Planbureau vorige week.

Medium danone brein

Platform Investico wilde weten hoe dit innovatiebeleid er in de praktijk uitziet. We onderzochten de samenwerking tussen voedselfabrikant Danone en de Universiteit Utrecht en concluderen dat het vooral een samenwerking van publieke lasten en private lusten is. Danone wordt naar de campus gelokt met belastingvoordelen en goed gevulde subsidiepotten. In gezamenlijke onderzoeksprojecten, die voor het grootste deel uit publieke middelen worden betaald, bepaalt Danone de onderzoeksvragen en selecteert het de onderzoekers. Veel van die onderzoeken dienen om vermeende positieve gezondheidseffecten van Danone-producten te staven met wetenschappelijk onderzoek, maar dat mislukt regelmatig. De opbrengsten van het onderzoek, zoals patenten, zijn bijna altijd voor Danone.

De komende jaren wordt nog meer geld uitgetrokken voor innovatie. De Nederlandse overheid wil een ‘entrepreneurial state’ worden, een die investeert in innovatie en durft te kiezen voor belangrijke onderzoeksgebieden. Maar uit ons onderzoek blijkt dat Nederland een bijzonder soort ‘entrepreneurial state’ is geworden: een die wel bereid is het leeuwendeel van de financiering van onderzoek te dragen, maar nauwelijks inhoudelijke eisen daaraan verbindt. In Nederland is het aan bedrijven om te bepalen hoe publiek geld voor innovatie wordt besteed. Dat leidt tot een publiek gefinancierde zoektocht naar het beste cappuccinoschuim of de beste aardappelsoort om patat te maken.

Lees: ’De juiste yoghurt’ of koop op Blendle