Milosevic is namelijk nodig voor vrede en veiligheid. De Joegoslavische geheime dienst, die rechtstreeks onder controle staat van Milosevic, levert informatie aan de Navo-troepen in Bosnië, informatie die onmisbaar is voor de veiligheid van de westerse soldaten. Milosevic’ geheime dienst is namelijk volledig op de hoogte van het doen en laten van de Bosnisch-Servische milities. Onmisbaarder nog is Milosevic bij het kanaliseren van de licht ontvlambare Servische emoties. Keer op keer heeft hij bewezen een schier onverkoopbare boodschap door de strotten van de Serviërs te kunnen duwen. Van communist werd hij nationalist, van oorloghitser vredesstichter en van gehaat leider nationale held. Onder zijn leiding verschrompelde Joegoslavië tot een rompstaat, werden honderdduizenden Serviërs op de Krajina voor de leeuwen gegooid, en liep de Servische economie totaal op de klippen. De Serviërs slikten het en bleven op hem stemmen. Alleen Milosevic heeft voldoende controle over de media om het volk te beïnvloeden en in toom te houden. Alleen hij heeft genoeg politionele vuurkracht om zijn wil wet te laten zijn, en alleen hij heeft de politieke macht om oorlogen te veroorzaken en te stoppen. Het vreselijke optreden in Kosovo gebeurt grotendeels door zijn (politie)troepen (Arkan verklaarde laatst op BBC World dat hij alleen orders van Milosevic aanneemt). Het is niet voor niets dat de Navo wacht op zijn handtekening. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat Newsweek afgelopen week onthulde dat de CIA medewerking weigerde aan een complot tegen Milosevic. Begin jaren negentig zouden ‘mensen uit de naaste omgeving van Milosevic’ de CIA hebben gevraagd een couppoging te steunen. Milosevic zou van het toneel verdwijnen in ruil voor het opheffen van de zware economische sancties en de mogelijkheid leningen af te sluiten bij internationale financiële instellingen. Maar de CIA gaf niet thuis. Want in hun ogen was de Slachter van de Balkan onmisbaar voor de vrede.