Scheidend minister Henk Kamp van Defensie wil zich niet neerleggen bij de papaverteelt in Afghanistan en sluit evenmin uit dat Nederlandse militairen direct of indirect betrokken zijn bij de vernietiging van velden en oogsten. “Ik sluit niets uit. We zijn betrokken bij alle activiteiten die de overheid in Uruzgan onderneemt”, aldus Kamp deze week in een interview met De Groene Amsterdammer. “We moeten niet zeggen: ‘het is allemaal zo moeilijk, het wordt niks’. We zijn daar ondersteunend heel breed bezig. Er zijn geen activiteiten die daarvan uitgesloten zijn. Het is niet de bedoeling dat onze militairen zélf de vernietiging ter hand gaan nemen. Dat is geen onderdeel van onze Isaf-opdracht. Maar de bredere opdracht om de autoriteiten te ondersteunen houdt in dat wij bij alles in zekere mate en op een zeker moment betrokken zijn”, zegt Kamp in De Groene Amsterdammer.

De demissionaire bewindsman blijft overigens ontkennen dat hij hiermee een ander standpunt inneemt dan minister Agnes van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking. “Het gaat er nu om dat we het flink terugdringen. Je moet alles aanpakken. De laboratoria, het transport, de handel. Maar ook de teelt. Eerst de grote kwekers, daarna de kleine. Dat hoort er gewoon bij. Het is niet de bedoeling de kleine kwekers hun broodwinning af te pakken. Dus we moeten het alternatief organiseren.”

Kamp erkent in het interview niet zeker te weten of er bij Nederlandse acties in Uruzgan onder de Afghaanse bevolking burgerslachtoffers vallen. “Als wij op patrouille zijn in de Baloechi-pas, en we worden vanaf anderhalve kilometer beschoten vanuit een gebouw, dan schieten we terug. Dat kan al dodelijk zijn. Maar als we dan nog steeds bedreigd worden en het moet afgelopen zijn, laten we desnoods een bom vallen. Maar of in dat gebouw alleen mensen zaten die ons aanvielen of dat er ook anderen waren, dat weten we niet zeker. In zulke gevechtsomstandigheden is het wij of zij. Ik realiseer me dat dit een groot probleem is, maar we kunnen ons niet laten afslachten. We gaan heel ver om burgerslachtoffers te voorkomen. In de praktijk zijn de omstandigheden echter voortdurend zodanig, dat ik niet kan garanderen dat er geen burgerslachtoffers vallen”, aldus Kamp in De Groene Amsterdammer.

De recentste editie van De Groene Amsterdammer is vanaf donderdag te koop in de kiosk en boekhandel.