Ik denk dat bij volgende Statenverkiezingen de keuze heel sterk moet zijn tussen het inzetten van landelijke politici of het per provincie uitdragen van het provinciale beleid. Als je landelijke politici inzet, zet dan ook de politieke leiders in. Als je de provincies inzet, zet dan ook de commissarissen der Koningin in. Maar een beetje schonkige mengeling doet het niet goed.
Ik vind het trouwens buitengewoon zorgelijk dat jongeren niet stemmen. Daar moet de aandacht de komende jaren op gericht worden.
Als een buitenlandse rechts-extremist stelt dat hij, als hij in Nederland had mogen stemmen, op Bolkestein gestemd zou hebben, dan schieten me de tranen van woede in de ogen. Ten eerste omdat hij dat zegt over iemand die wel in een democratische partij zit; ten tweede omdat Bolkestein dit uitgelokt heeft door zijn populistische uitlatingen.
Als het over mij gezegd zou worden zou ik mijn leuzen nog eens nader beschouwen en misselijk worden van mezelf. Ik zou me denkelijk een tijdje of voorgoed terugtrekken en bedenken dat van zo'n uitlating van zo'n racist altijd iets blijft hangen, je bent er voorgoed mee besmeurd.
Gelukkig vindt een deel van de VVD de uitlatingen van Bolkestein ook verschrikkelijk. Gelukkig bestaan er nog liberalen.