Demoniseren: eigenlijk is diaboliseren (in het Frans diaboliser) een betere term, omdat de Duivel de opperchef is van alle demonen. Werd ten onrechte veelvuldig toegepast op Fortuyn. Ten onrechte omdat de ware gedemoniseerde altijd wordt uitgesloten en met afschuw algemeen verketterd en nooit, zoals bij Fortuyn het geval was, het troetelkindje van de media kan worden of met traditionele politici in openbare discussies treden (zie de weigering van Chirac om met Le Pen in debat te gaan). Wel is Fortuyn door zijn tegenstanders vaak op één lijn geplaatst met echte of vermeende demonen. Niet netjes, maar binnen een harde verkiezingsstrijd wel aanvaarbaar. Fortuyn is dus maar ten dele gedemoniseerd, wat heel positief in de pre-electorale peilingen heeft gewerkt.

Eco-fascist: beladen term. Staat voor radicaal links fundamentalisme dat jarenlang voor rechts geweld heeft gewaarschuwd maar zelf in het geniep onverdraagzaamheid en geweld hanteert. Een beter woord is Groene Khmer. Een echte Groene Khmer heeft alleen een voornaam en komt meestal in actie als iedereen slaapt. Omdat hij bij daglicht vaak wordt gepakt en dan achter zijn voornaam wat initialen krijgt geplakt.

Gedachtegoed: staat voor columnbundels die na de dood van de columnist worden gepubliceerd.

Haatadvocaat: pleitbezorger die alleen zichzelf liefheeft.

Haatmail: instrument van de arme sloebers die geen kogelbrief hebben kunnen aanschaffen.

Hoofdcommentaar-verkeerd: net als koffie-verkeerd een pittige melange die op een verkeerd moment wordt geserveerd (bijvoorbeeld bij hoofd gerecht met rood vlees) en dus niet smaakt.

Kogelbrief: wordt meestal naar potentiële kogelbiefstukken gestuurd. Vorm van baldadigheid van de kant van burgers die de moed niet hebben veganist te worden. Stelt absoluut niets voor behalve voor de ontvanger die hiermee de kranten kan halen.

LPF: neologisme voor ruziemaken, elkaar verscheuren en verkwanselen van gedachtegoed (columnbundels). Voluit: List Pim Fortuyn.

Manifest: heeft sterke linkse connotatie (zie ook Karl Marx) maar oogt gedateerd. De techniek van het manifest wordt meestal uit de mottenballen gehaald als alles verloren lijkt te zijn om een situatie optimaal te dramatiseren. Behoort eveneens tot het softe demoniseringsarsenaal. Zie ook het manifest voor de multiculturele samenleving dat Femke Halsema met quizmaster Marcel van Dam vlak voor de verkiezingen publiceerde.

Massahysterie: deze term wordt meestal gebezigd wanneer een grootschalig rouwproces aan het verstand van niet-rouwenden ontsnapt.

Mat: dof, glansloos. Als Mat gaat schitteren, dan is er sprake van argwaan, infiltratie, manipulatie, spionage en complot.

Pistool (geladen): gemankeerde kogelbrief die alleen naar gemankeerde lijsttrekkers wordt gestuurd en de logica tart.

Va con dio: Ga met God. Krachtige formule uit het Italiaans die zelfs ongelovigen kan aanspreken. Exotische en mediterrane manier om er definitief een punt achter te zetten.

Verdachte: typisch Nederlands eufemisme voor moordenaar.

Verrechtsing: wordt in geval van electoraal verlies van linkse machthebbers gebruikt om alles te omschrijven wat ze in een voorafgaande regeerperiode zelf vergeten zijn te doen. Hoort ook bij het demoniseringsarsenaal.

Vox populi: stem des volks. Schrikbeeld voor hen die altijd dachten er oren naar te hebben gehad maar plots merken dat ze sinds jaren doof zijn geworden. Wordt door hen meestal met de klank «blurp» beantwoord.

Zwijgen: alles wat een verdachte c.q. moordenaar rest te doen wanneer zijn ondervragers vooral niet willen horen wat hij te vertellen heeft.