Als advocaat behandelde hij haar asielaanvraag. Sinds 14 juni zit ze opgesloten in het Amsterdamse Grenshospitium. De twee asielverzoeken die Kater voor zijn cliënt Mauzu indiende, werden afgewezen. In de regel volgt dan uitwijzing, ware het niet dat er iets moois opbloeide tussen de twee. De relatie leverde bovendien nieuwe juridische mogelijkheden. Kater vroeg een verblijfsvergunning voor zijn partner Mauzu. Maar ook dat verzoek werd afgewezen.
Een medewerker van de Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam legt uit dat er voor toewijzing aan vier criteria moet zijn voldaan: ‘Een geldig paspoort, een uittreksel van de gemeente waar je verblijft, een geboorte-akte en een akte dat je niet al gehuwd bent. Vooral de laatste twee eisen zijn problematisch. De Nederlandse ambassade in Lagos (Nigeria) moet die documenten leveren, maar dat is praktisch onmogelijk vanwege vele valse documenten die daar in omloop zijn.’
Cees Weeda, directeur van de Stichting, heeft inmiddels een klacht over de ‘professionele opstelling’ van advocaat Kater ingediend bij de Commissie Rechtsbijstand Asielzoekers, ‘vanwege de schijn van vermenging van belangen die in deze zaak speelt’. U doelt op het feit dat Kater, nadat hij juridisch is vastgelopen, maar een relatie met zijn cliënte aangaat. ‘Precies.’
De reactie van Kater op de aantijgingen dat hij werk en privé vermengt: ‘Dat is toch mooi?’ Op 16 september staat hij opnieuw voor de rechter om ‘zijn’ zaak te bepleiten. Als hij verliest moet zijn verloofde Mauzu terug naar Nigeria. ‘Dat gebeurt zo smerig mogelijk’, fulmineert hij tegen de justitie. ‘Ze wordt dan ijskoud op het vliegtuig gezet. Eenmaal daar, belandt ze regelrecht in de gevangenis, waar ze mishandeld en verkracht zal worden.’ Als Kater op 16 september wint, gaat hij dan met Mauzu samenwonen? Kater: ‘Ja, uiteraard! Het is een leuk mens.’