De Navo had daar om gevraagd. De uitbreiding zou het kabinet de kans geven het imago van karige bondgenoot af te schudden. Ook de op militaire leest geschoeide grenspolitie en agenten uit andere provincies zouden worden opgeleid. Het kabinet heeft inzake Kunduz de steun nodig van D66, ChristenUnie en GroenLinks, want gedoogpartner PVV wil met Afghanistan niets te maken hebben.

De ChristenUnie zei al eerder nee tegen uitbreiding. De fractie van GroenLinks hield nog mogelijkheden open. Maar tijdens het partijcongres afgelopen zaterdag keurde een meerderheid van de partijleden de uitbreiding af. Het was het tweede GroenLinks-congres dat werd overschaduwd door de missie. Een jaar geleden vestigde de nieuwe fractieleider Jolande Sap haar naam door te eisen dat Kunduz ‘echt een civiele opbouwmissie’ werd. De agenten mochten niet worden ingezet voor gevechtsoperaties, ze moesten les krijgen in mensenrechten en de opleiding moest achttien weken gaan duren in plaats van zes. Premier Mark Rutte zegde het allemaal toe. Faalde hij, ‘dan gaat de stekker eruit’, zei Sap strijdlustig.
Maar wat gebeurde er? Agenten bleken gevangenen te mishandelen en volgens de politiecommandant werden ze wel degelijk ingezet bij gevechtsoperaties. In Buitenhof zei Sap opeens dat deelname van agenten aan paramilitaire acties ‘geen breekpunt’ was. Wel deed ze streng over de te korte opleidingsduur. Toen die eenmaal geregeld leek, bleken de meeste agenten maar acht uur van de wekenlange trainingen te volgen. In de GroenLinks-fractie bleef het stil.
Het is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden dat Jolande Sap haar partij noch de Afghanen een dienst heeft bewezen door de politiemissie te steunen. Al tijdens de voorbereidingen was bekend dat voor de Amerikanen de politie deel is van de oorlogsmachine. Twee weken geleden lekte bovendien een Navo-rapport uit waarin stond dat politie-eenheden steeds vaker samenwerken met de Taliban. Niemand die zich roerde in de GroenLinks-bankjes.
De uitbreiding was een mooie gelegenheid voor GroenLinks om van de missie af te komen. Maar ook dat mislukte. Minister van Defensie Hans Hillen haalde zijn schouders op over het ontbreken van GroenLinks-steun en deelde mee dat de missie op de oude voet door zou gaan. Hij weet: als GroenLinks daarvoor de steun intrekt, krijgt ze een imago van onbetrouwbaarheid dat haar parten zal spelen mocht regeringsdeelname opdoemen.
De vraag is wie de langste adem heeft, de GroenLinks-fractie of de partijleden. Het verzet neemt toe. Vorig jaar kreeg een afkeuringsmotie een kwart van de stemmen; dit jaar was dat al een derde. De missie duurt nog minstens drie jaar. Dat is een lange tijd voor het torsen van zo'n molensteen.