De verbazing is niet alleen groot omdat bestuurslid R. Plomp van de Molukse jongerenorganisatie Pemuda de beweringen, eerder tegenover onze journalist gedaan, nu volledig ontkent. De verbazing is vooral groot omdat Van Casteren verkeerde conclusies trekt, insinuerend is en fouten maakt. In zijn inleiding zegt Van Casteren dat de chaos op de eilanden voor de ANP-journalist ‘een goede gelegenheid is om het eindelijk eens tot totale onafhankelijkheid van de Republiek Maluku Selatan (RMS) te laten komen’. Het ANP-verhaal rechtvaardigt deze conclusie geenszins; er wordt door de scribent geen uitspraak gedaan over de mate van (on)afhankelijkheid die de RMS zou moeten hebben. Het betrof een bericht, geen beschouwing waarin persoonlijke opvattingen worden weergegeven. Verderop meldt Van Casteren, zich hierbij baserend op het ANP-bericht, dat Plomp ‘de honderd jonge guerrilla’s en de Molukker uit Breda zelfs persoonlijk kent’. Helaas, ook hier maakt Van Casteren een fout. In het ANP-bericht staat dat Plomp ‘enkele’ sympathisanten van de Bredanaar persoonlijk kent. Vervolgens gaat Van Casteren helaas voorbij aan wat RMS-woordvoerster F. Souhuwat in het ANP-bericht stelt. Zij spreekt daarin van verschillende initiatieven waar het gaat om radicale jongeren die willen vechten op Ambon. Jammer genoeg nam Van Casteren niet de moeite haar daarover te benaderen. Helaas heeft Van Casteren de zaak alleen benaderd vanuit de negatieve weerslag die ons artikel blijkbaar op de Molukkers heeft gehad. Niet één keer is Van Casteren te betrappen op een kritische benadering van de Molukkers en in het bijzonder van de heer Plomp. Van Casteren had zich kunnen afvragen of de Molukkers wellicht zodanig geschrokken zijn van de berichtgeving dat ze daarom de zaak door ontkenning snel willen sluiten. Zoals de Molukkers zelf stellen in Van Casterens artikel: ‘We zijn overvallen door dit bericht.’ Den Haag, ROB DE SPA, hoofdredactuer ANP