Hoofd Personeelszaken Van Kamp stuurde de zending terug met een briefje: hij begreep haar bezwaren, maar had liever dat zij die tegen de Tweede Kamer richtte. Een leesbaarder baksteen werd wel geaccepteerd, schrijft zij. En ze voegt eraan toe dat zij deze rubriek ‘een mooi voorbeeld van interactieve journalistiek’ vindt. Feit is dat men er argumenten uit overneemt. Zoals A. Louwen, die het VU Ziekenhuis vraagt net als het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze eerst de rechtszaken af te wachten. Christa Grasbergen uit Rotterdam vond de argumenten van Lidwien Divendal zo overtuigend, dat zij vroeg of haar kopie weer uit haar personeeldossier kon worden verwijderd.
Else van Schuil werkt al achttien jaar op Hogeschool De Horst te Driebergen. Zij is daar de enige weigeraar, terwijl De Horst toch een progressieve reputatie heeft. Zij schrijft: ‘Ik denk dat de jarenlange bezuinigingen maakt dat mensen te moe zijn om zich nog druk te maken over zorgwekkende politiek-maatschappelijke ontwikkelingen.’ Zij wordt nu per maand f1200,- gekort. Bovendien heeft een overijverige functionaris een en ander doorgegeven aan Groningen, waar zij een gedeeltelijke WW-uitkering ontvangt, kennelijk in de hoop dat zij ook daar gekort zal worden.
Overigens is nu erkend dat de kortingen maar een tijdelijk karakter hebben. In antwoord op vragen van het kamerlid Rabbae heeft de regering meegedeeld dat ‘het anoniementarief van zestig procent moet bewerkstelligen dat de werknemers/ werkgevers meewerken aan een goede gang van zaken bij de belastingheffing. Aangezien het belastingtarief in de hoogste belastingschijf zestig procent bedraagt, zorgt het anoniementarief ervoor dat in ieder geval voldoende belasting wordt ingehouden. Gelet op het voorgaande, is de toepassing van het anoniementarief niet disproportioneel, temeer niet daar de belastingplichtige werknemer de eventueel te veel ingehouden loonbelasting via een T-biljet kan terugvragen.’
Het wachten is op degeen die de rechter vraagt deze absurde redenering (er wordt een sanctie opgelegd die geen sanctie is en er wordt zestig procent gekort over alle schijven, zodat het toch een sanctie is, maar die geldt alleen maar tijdelijk, want je kunt het terugkrijgen) tegen het licht te houden. Hierover wordt 25 augustus gepraat op initiatief van het Autonoom Centrum: van 17.00 uur tot 20.00 uur in het wijkopbouworgaan Oud-West, Eerste Helmersstraat 106 C, Amsterdam, tel. 020- 6226173.