Het probleem wie dan de schutterskoningin moest worden, werd charmant opgelost. De vrouw van de voorzitter offerde zich op, de levenspartner van de koning bleef discreet op de achtergrond. Inmiddels zijn homoseksuele schutterskoningen dagelijkse kost. In Sauerland is onlangs al de tweede homoschutter gekroond.

Maar nu hebben de schietgrage katholieken (schuttersverenigingen zijn een typisch rooms fenomeen) een nieuw probleem. In het Westfaalse dorp Werle was het verdorie een Turk die de hoofdprijs schoot. De mannen van de plaatselijke schuttersvereniging hieven hem op de schouders en decoreerden hem met de koningsketting, een schort vol medailles.

Hoho, dat gaat zomaar niet, liet de regionale bond van schuttersverenigingen een weekje later weten. Die verweet de vereniging van Werle dat ze de statuten niet goed had gelezen. Daar staat duidelijk dat de bond een club is van ‘christelijke mensen’. Meer staat er niet. Er staat niet dat de koning dus ook een christenmens moet zijn.

Onvervaard eiste de bond dat koning Mithat Gedik zijn koningsketting inleverde. Tenzij de verenigingsleden van Werle erin slaagden Mithat tot het chistendom te bekeren. Daar hadden die verenigingsleden nog nooit over nagedacht. En daar was ook niet de minste aanleiding toe. Gedik is geboren en getogen in Duitsland. Van huis uit belijdt hij het moslimgeloof, maar in zijn schooltijd haalde hij goede cijfers in het onderwijs in de katholieke religie. Hij trouwde met een katholieke vrouw, met wie hij vier katholiek gedoopte kinderen kreeg. Hij is actief bij de vrijwillige brandweer en zit in het bestuur van de plaatselijke schuttersvereniging.

Alles goed en wel, maar waarom moest hij zo nodig de vogel afschieten, die hem aan de top van de schietvereniging bracht? Een moslim als schutterskoning, dat kan niet, liet de bond weten. ‘We zijn een christelijke vereniging’, zei een woordvoerder. ‘Wanneer iemand van een voetbalvereniging zegt: we gaan handballen, is dat net zo raar.’ Een onweerlegbare logica.