Bekende namen zoals Katja Römer Schuurman, Dries van Agt, Rudi Fuchs en Sander van de Pavert (Lucky TV) kozen beelden, waaronder foto, video en beeldende kunst. Dit zijn een persoonlijke keuze of geven recente internationale gebeurtenissen weer zoals crisis en revolutie. Zij lichten hun keuze toe en waar nodig vertelt Joost Zwagerman meer of zorgt hij voor een tegenbeeld. Verder legt hij als gastcurator op geheel eigen wijze verbanden met de geschiedenis van het beeld en de literatuur. Waarmee hij betekenis geeft aan de stortvloed aan beelden waar we dagelijks aan worden blootgesteld. De tentoonstelling blikt niet alleen terug op het roerige eerste decennium van deze eeuw, maar probeert de explosieve beeldcultuur waarin we ons bevinden te duiden.

De uiteenlopende verzameling beelden in Rollercoaster neemt de bezoeker mee op avontuur door de nog prille 21ste eeuw. Beeldcultuur heeft een enorme vlucht genomen in de vorige eeuw en is nu overal om ons heen. De beeldcombinaties in Rollercoaster zetten uiteen hoe de beeldcultuur die in deze eeuw ontstaat een mix is van toevallige amateurbeelden en de doorwrochte en gelaagde beelden gemaakt door kunstenaars. Beeldproductie is gedemocratiseerd en niet langer het domein van de professionele kunstenaar.

Zie voor meer informatie de site van MOTI

Rollercoaster App

Vanaf 28 april is de Rollercoaster App te downloaden via de app store voor Euro 1,59. De app bevat een overzicht van de beelden en filmpjes in de tentoonstelling alsmede biografieën van alle deelnemers.