Voor een instituut dat de mond zo vol heeft van menselijke waardigheid en de bescherming van het leven is de rigiditeit van het huidige standpunt verbazingwekkend, vooral nu de katholieke leer op het gebied van voortplanting net is bijgezet in het kabinet van de onfeilbaarheid. Een onfeilbaarheid die door de overgrote meerderheid van de katholieken ter wereld niet wordt ondersteund. Muskens zou nog wel eens de aanvoerder van die meerderheid kunnen worden. Lang voor die tijd wordt hij hoogstwaarschijnlijk hardhandig op de vingers getikt. Naar verluidt is de vertaling van zijn uitspraken in het programma Netwerk op dinsdag binnengekomen bij de Vaticaanse inquisitie. Het is een kwestie van dagen voordat bekend wordt wie in de commissie wordt benoemd die onderzoek en sancties gaat voorbereiden. Nog voor het einde van de week zal Muskens naar Rome worden ontboden.