Muskens mag naar rome!

Het mag dan voor ieder gewoon mens een open deur geweest zijn, bisschop Muskens deed met zijn uitspraken over de wenselijkheid van condooms bij de preventie van aids een storm opsteken binnen de katholieke kerk. Muskens is de enige katholieke gezagsdrager ter wereld die de moed heeft om op het favoriete gebied van de huidige paus - het verbod op voorbehoedmiddelen om welke reden ook - een ander geluid te laten horen. Binnen de hiërarchie is hij dan ook met onmiddellijke ingang uitgepraat.

Voor een instituut dat de mond zo vol heeft van menselijke waardigheid en de bescherming van het leven is de rigiditeit van het huidige standpunt verbazingwekkend, vooral nu de katholieke leer op het gebied van voortplanting net is bijgezet in het kabinet van de onfeilbaarheid. Een onfeilbaarheid die door de overgrote meerderheid van de katholieken ter wereld niet wordt ondersteund. Muskens zou nog wel eens de aanvoerder van die meerderheid kunnen worden. Lang voor die tijd wordt hij hoogstwaarschijnlijk hardhandig op de vingers getikt. Naar verluidt is de vertaling van zijn uitspraken in het programma Netwerk op dinsdag binnengekomen bij de Vaticaanse inquisitie. Het is een kwestie van dagen voordat bekend wordt wie in de commissie wordt benoemd die onderzoek en sancties gaat voorbereiden. Nog voor het einde van de week zal Muskens naar Rome worden ontboden.