Het publieke belang wijkt niet alleen in Groningen voor gas

Na aardbeving in Bergen bleef deugdelijk onderzoek uit

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, waarin wordt geconcludeerd dat de veiligheid van Groningers altijd ondergeschikt is geweest aan het belang van gaswinning. Maar ook in Noord-Holland, in de gemeente Bergen, ging het rijk op precies dezelfde manier te werk, zo blijkt uit een artikel dat deze week in De Groene verschijnt.

Medium anp 2557584622

In 2001 vindt in Bergen een aardbeving plaats, waarschijnlijk als gevolg van gaswinning die op dat moment nog plaatsvindt onder de Bergermeerpolder. Uit onderzoek van De Groene blijkt dat de gemeente Bergen al in 2002 aandringt op onderzoek naar de mogelijke gevolgen van aardbevingen voor de waterkeringen in de omgeving. Wat is de kans dat bij een volgende beving de dijken breken en de polders onderlopen?

Het blijft echter bij een literatuurstudie met weinig harde conclusies. Bijna tien jaar lang dringen betrokkenen aan op vervolgonderzoek bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Pas in 2012 laat het rijk een uitgebreide, empirische studie uitvoeren naar het gevaar van aardbevingen voor waterkeringen. Maar dat onderzoek beperkt zich tot Groningen en heeft geen betrekking op Bergen.

De eerdere aardbeving en het gebrek aan informatie over de mogelijke gevolgen van gasactiviteiten in de Bergermeerpolder weerhouden het rijk er echter niet van om nieuwe plannen te maken voor het gebied. In 2009 besluit het ministerie van Economische Zaken dat onder de Bergermeerpolder de grootste gasopslag van Europa moet komen. Die is vooral bedoeld voor de opslag van Russisch gas bestemd voor de Britse markt.

Kritische burgers uit de omgeving keren zich tegen de plannen, maar krijgen geen grip op het ministerie van Economische Zaken, dat zelf belanghebbende is in de opslag en dat de beslissingsbevoegdheid over de plannen naar zich toe trekt, ten koste van de eveneens kritische gemeente.

De bodem rond de Bergermeerpolder zal vermoedelijk gaan dalen en stijgen als gevolg van instroom en uitstroom van gas in de opslag. De gasindustrie erkent dat hierdoor schade kan optreden aan de huizen in de omgeving. Maar voor protest is het nu te laat: dit voorjaar wordt de gasopslag in gebruik genomen. Parallellen met de geschiedenis in Groningen dringen zich op.

Lees het hele verhaal deze week in De Groene. Het artikel verschijnt woensdagmiddag op groene.nl en op Blendle. De nieuwe editie van het blad ligt vanaf donderdag in de winkel.

Beeld: De puttenlocatie in de Bergermeerpolder, 29 september 2013 (Your Captain Luchtfotografie / ANP)