23 november, Felix Meritis amsterdam

Nacht van de Rechtsstaat

Wordt de rechtsstaat wel gedragen door burgers en politiek en draagt de rechtsstaat op zijn beurt de burgers?

Tijdens de derde editie van de Nacht van de Rechtsstaat voeren rechtsgeleerden, politici, filosofen, wetenschappers, journalisten en het publiek discussies over de democratische rechtsstaat.

De rechtsstaat blijft in de belangstelling staan en wordt gezien als hét principe dat ons bindt en richting geeft. Tegelijkertijd beseffen wij steeds meer dat de rechtsstaat zelf ook een fundament nodig heeft: de rechtsstaat moet gedragen worden door sterke pijlers; betrokken burgers en betrouwbare en rechtvaardige instituties.

Sprekers en thema’s: Geert Corstens houdt de keynote speech. Daarna discussies met Fred Teeven, Bart Nooitgedagt en Erik van den Emster over de burger als ‘sidekick’ van Vrouwe Justitia. Ybo Buruma en Alex Brenninkmeijer - Het gezag van de rechter. Staat het gezag van de rechterlijke macht onder druk? Bart Jan Spruyt, Alicja Gescinska en Paul Frissen - De ideale burger. In hoeverre kunnen de rechtsstaat en samenleving van burgers eisen dat zij aan een ideaalbeeld voldoen? André Krouwel, Halim El Madkouri en Paul Aarts - De Arabische Lente en het fundament van de rechtsstaat. Tom Eijsbouts en Judith Sargentini - Een Europese democratische rechtsstaat? Paul Cliteur, Bob de Graaff en Jonas Staal - De radicaal en de rechtsstaat. Hoe radicaal mag je zijn binnen de rechtsstaat?

In het programmaonderdeel De barricaden van de rechtsstaat uiten Gerard Spong, Maurice de Hond, Lisa Doeland, Amade M'Charek en Maxim Februari hun zorgen over machtsmisbruik en aantastingen van de rechtsstaat. Ook het publiek is van harte welkom hier het woord te nemen!

Moderatoren: Felix Rottenberg, Marcia Luyten, Lucella Carasso en Andrew Makkinga.

Kaartverkoop
Bestel hier kaarten (bij online kaartverkoop worden administratiekosten in rekening gebracht). Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de kassa van Felix Meritis.
Wees er op tijd bij, vorig jaar was de Nacht in korte tijd uitverkocht!

Georganiseerd door FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken en Felix Meritis, Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap. Financieel mede mogelijk gemaakt door het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vrijdag 23 november 2012
Van 20.00 tot 02.00 uur in alle zalen van Felix Meritis
Toegang: € 10,-

Bestel hier kaarten