Dit is niet bedoeld om de overheid te disculperen. Wie de Turkse politiek volgt, wordt niet vrolijk. Het Journaal toonde premier Ecevit die verontwaardigd weigerde antwoord te geven op een vraag naar corruptie in het staatsapparaat. Dezelfde Ecevit die ‘onze’ tv-hulp actie afsloot met een dankwoord aan Nederland waarbij hij verwante vragen beleefd ontweek. De ramp produceerde als altijd ‘onvergetelijke beelden’. Zoals die van de oude vrouw die bij de komst van president Demirel op een onheilsplek uitriep dat door ‘vadertje’ alles weer goed zou komen. Later werd datzelfde ‘vadertje’ elders uitgejouwd - een begrijpelijker, zij het even machteloze reactie. Frappant ook het bericht dat sommige imams de schok interpreteerden als straf voor toenemend biergebruik en ander on-islamitisch gedrag, daarmee haat tegen sommige typen van religie van verse impulsen voorziend. Dan hadden andere gelovigen, van slachtoffer tot geestelijke, het heel wat moeilijker met Allah’s wil.
Pijnlijk geworstel, pijnlijk om aan te zien.
Toen kwam die hulpactie. Als Maartje en Jeroen samen presenteren is het ergens goed mis in de wereld. Maar gelukkig een land waarin de tegenstelling publieken-commerciëlen bijna de felste vorm van polarisatie is - die ook nog te overbruggen valt. Trek je de bijdragen van overheid en bedrijfsleven van het slotbedrag af, dan kom je op drie kwartjes per inwoner. Een schijntje. Maar elders is het nog geen stuiver. Natuurlijk móest die actie. En zonder Robert en Hennie wordt het bedrag beduidend lager. En het was inderdaad ‘waardig’ gedaan.
Maar kan iemand uitleggen waarom vrouwelijke politici en Koninklijke Hoogheid gefilmd waren in het beeldidioom van de videoclip, met cirkelende camera, wolken en close-up van kapsel en oogpartij tijdens een oproep om te storten? Dat je de Keizerin van het Niets, Caroline Tensen, zo neerzet is tenminste nog in haar stijl. En al erg genoeg. Triviale opmerking ten overstaan van leed? Dan toch even triviaal als de televisie. En het leven.