Dat Mirjam de Rijk dat afwijst met de redenering dat het een discussiestuk is dat de partij ingaat is terecht.
Nee, het historisch moment is eerder gevallen. Veel eerder eigenlijk, al moet ik erbij zeggen dat het sluipend binnenkwam. Het congres van GroenLinks wilde dat de fractie tegen de defensiebegroting zou stemmen, de Tweede-Kamerfractie besloot in haar wijsheid (?) dat ze voor moest stemmen.
Het verkiezingsprogram stelt dat de Navo zo snel mogelijk moet worden opgeheven. De Tweede-Kamerfractie besloot in haar wijsheid (?) dat diezelfde Navo bombarderen mag, eerst nog met toestemming van de VN, in Kosovo zelfs zonder die toestemming.
Voor mij is de hierboven geschetste houding van de Tweede-Kamerfractie de historische breuk met het verleden, de breuk met in ieder geval één voorganger van GroenLinks. Die arrogantie van de Fractie dat ze het in de partij te zeggen hebben heeft in de PSP nooit bestaan.
Het idee dat de fractie boven de partij staat was me bekend uit de sociaal-democratie. Bij de eerste militaire actie in 1947 in Indonesië was door de Partij van de Arbeid nadrukkelijk verklaard dat er geen koloniale oorlog zou komen zolang de PvdA in de regering zat. Toen die er toch kwam vond men het nodig om dat goed te praten, onder andere door het een ‘politionele actie’ te noemen.
Toen hebben veel mensen - onder wie ikzelf - zich afgekeerd van die partij, niet alleen vanwege dat militair optreden, maar vooral vanuit de onbetrouwbaarheid.
Nadat de PSP was opgericht heb ik het gevoel gehad dat ik me eindelijk kon herkennen in een politieke partij; een partij die misschien weinig invloed had, maar in ieder geval betrouwbaar was. Ik heb met volledige inzet meegewerkt om de PSP op te heffen, omdat ik er vertrouwen in had dat GroenLinks betrouwbaar zou blijven.
Helaas. Opnieuw is politieke dakloosheid de enige oplossing.