Berlijn - Er was eens een tijd dat extreem-rechts de islamisering van Duitsland graag een handje hielp en de politieke islam van harte welkom heette in Duitsland. Op hun beurt hadden radicale moslims waarschijnlijk niet moeilijk gedaan over vergelijkingen tussen de koran en Mein Kampf. Van die opmerkelijke tolerantie getuigt tot op de dag van vandaag een moskee aan de rand van München. Over het bizarre verhaal van dit gebedshuis heeft de Amerikaanse journalist Ian Johnson vorige jaar een boek geschreven, A Mosque in Munich, dat onlangs in de Duitse vertaling is verschenen. In de hoofdrol: nazi’s, de CIA en, sinds enkele weken extra saillant, de in Egypte opgerichte Moslimbroederschap.
De geschiedenis begint in de Tweede Wereldoorlog. Hitler-Duitsland probeert met alle middelen, zoals een imamopleiding, islamitische sovjetminderheden te winnen voor zijn veldtocht tegen het communisme. Met succes: eind 1942 vechten naar schatting rond de 150.000 moslims uit gebieden als de Kaukasus mee met de nazi’s. De Duitsers beloven hen nationale onafhankelijkheid. Het gedeelde antisemitisme doet de rest. Na de oorlog krijgen enkele duizenden van deze moslims asiel in West-Duitsland. Een groot deel belandt in München. Daar trekken zij al snel de aandacht van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Zij willen de moslimcollaborateurs opnieuw inzetten in de strijd tegen het communisme. Maar ook de Duitsers blijven geïnteresseerd. Door de Sovjet-Unie te verzwakken hopen zij hun verloren oostelijke gebieden terug te krijgen. De bedenkers van die strategie weten waarover ze praten: het zijn grotendeels dezelfde mannen die onder Hitler verantwoordelijk waren voor de Ostpolitik.
In de daaropvolgende concurrentiestrijd tussen (voormalige) nazi’s en CIA wordt eind jaren vijftig het idee geboren van een moskee in München, als centrum van het anticommunistische verzet. Om een lang verhaal kort te maken: waar Duitsers en Amerikanen vechten om een been, gaat een derde ermee heen. Als in 1973 het Islamitisch Centrum München eindelijk de deuren opent, zijn het niet de oude, langs nationale lijnen georganiseerde moslimballingen die het voor het zeggen hebben. Het is de fundamentalistische Moslimbroederschap die de dikste vinger in de pap krijgt. Zij gebruikt het gebouw als springplank naar de rest van de westerse wereld.
Anno 2011 wordt de moskee in München opnieuw nauwlettend gevolgd door de Duitse geheime dienst. Zij het dit keer heel wat kritischer. De Moslim Broeders zouden nog altijd de scepter zwaaien over het gebedshuis, maar enkele bezoekers bleken in het verleden ook banden te hebben met al-Qaeda-achtige groepen. Inmiddels zit ook de Duitse justitie het Islamitisch Centrum op de hielen. En dat allemaal vanwege de domme immigratiepolitiek van de antisocialistische, rechtse kerk.