«Kijk, dáár… nee… daar, zie je dat speldenprikje?

Dat tandeloze bekje van een opa?

Dat vlekje is dus Holland in Europa.

Die Nederlandse leeuw… Oei, ja, dan schrik je.

Maar niemand luistert naar het oud gekraai.

De aandacht is niet meer dan drie procent.

O Holland: clown verkleed als wijkagent.

De passie van het nutteloos lawaai.

«Waar is de joker? Hij mag nu binnenkomen!»

En daar kwam Zalm en deed als Pennewip.

Eerst boos — pruik recht — daarna — pruik schuin — wat sip.

Zijn nachtmerrie — de Europese dromen.

Daar is La France, gewapend met Teutonen

en speelt «ingerukt mars» met machtsvertonen.