Het laten vallen van de CO2-doelstelling betekent vrij baan voor economische groei. Om dit te onderstrepen maakte premier Kok diezelfde dag bekend dat Nederland zich klaar moet maken voor een tweede nationale luchthaven. Schiphol knapt uit zijn jasje. Dat het snel groeiende vliegverkeer een steeds groter aandeel van de CO2-uitstoot voor zijn rekening neemt, is geen reden om die groei ter discussie te stellen. Kok suggereerde nog heel vroom dat er eerst mag worden gepraat over de noodzaak van een tweede Schiphol, maar liet merken dat wat hem betreft die vraag al is beantwoord door alvast drie mogelijke locaties aan te wijzen. Minister van Verkeer Jorritsma en Schiphol-directeur Smits kopten de voorzet meteen in en spraken hun voorkeur uit voor een eiland voor de kust van IJmuiden. Na de Betuwelijn, de uitbreiding van Schiphol, de HSL en de tweede Maasvlakte heeft Nederland er met de tweede nationale luchthaven een nieuw miljardenplan bij.
Vliegen is de nieuwe heilige koe. Uit een zelfde soort ontzag als voor de auto moet nu alles wijken voor het vliegen, ondanks alle problemen die daar mee samengaan. De discussie over vliegveld Beek is symptomatisch. De regio is te dicht bevolkt voor meer vliegverkeer, er is geen economische noodzaak voor een uitbreiding - Limburgse ondernemers hebben laten weten een groter vliegveld niet nodig te hebben - en toch durven politici geen nee te zeggen. De nieuwe oost-westbaan, zo luidt het verkooppraatje, moet Zuid-Limburg verlossen van de huidige, ongunstig gelegen en veel overlast veroorzakende noord-zuidbaan.
Met name de worsteling van de PvdA met het vliegverkeer is aandoenlijk. Kok wil alles - Beek, een groter Schiphol en een tweede nationale luchthaven. Van minister De Boer mag het ietsje minder - wel een baan op Beek maar niet open in de nacht. De fractie steunt de minister, maar milieuwoordvoerder Ferd Crone vindt eigenlijk dat de groei van het vliegverkeer afgeremd moet worden, alleen durft hij dat in de Kamer niet te zeggen.
Fractievoorzitter Wallage stelt nu voor om Beek wel de nieuwe oost-westbaan te gunnen, maar de beslissing over de nachtvluchten uit te stellen tot de beslissing over een tweede nationale luchthaven. Hier dreigt het zotste aller scenario’s. Vliegveld Beek krijgt zijn oost-westbaan, een ‘milieubaan’ immers, Schiphol krijgt - zo is al besloten - een vijfde baan erbij, ook al een ‘milieubaan’ genoemd, en straks komt er een hele nieuwe luchthaven bij op een stille plek, die dan ongetwijfeld verkocht gaat worden als een ‘milieu-luchthaven’. Omdat het zo goed is voor het milieu ligt Nederland straks vol met startbanen. En meer startbanen betekent meer vliegverkeer. Het is maar goed dat de CO2-doelstelling is geschrapt.