De Nederlandse coffeeshophouders, verenigd in de Bond voor Cannabis Detaillisten, spelen gretig in op deze hausse en organiseren het ene na het andere nederweed-concours, compleet met wisselbekers en gouden oorkonden. De eerste plakken uit Hollandse hennep samengestelde hasj zijn al op de markt gesignaleerd. Steeds meer gebruikers schaffen een paar lampen aan en beginnen op zolder een eigen nederwietplantage. Een anonieme zegsman uit het hasjmilieu verzekerde onlangs op de Vara-televisie dat heel de Amsterdamse grachtengordel is vergeven van de zolderplantages, vaak gelegen boven gerenommeerde advocatenkantoren of reclamebureaus. Daarnaast zijn er natuurlijk honderden kashouders in Aalsmeer en het Groene Hart die de tomatenteelt hebben verruild voor het lucratievere nederwietbedrijf.
Kortom: de Nederlandse soft-drugsbedrijfstak begint zo zachtjes aan volkomen autonoom te worden en is niet meer afhankelijk van (al dan niet door IRT-convooien vergezelde) transporten uit den vreemde. Vandaar dat minister Sorgdrager van Justitie nu een logische stap voorstelt: de nationalisering van de handel in soft drugs. Nu de verkoop van soft drugs al oogluikend wordt toegestaan, is het niet meer dan logisch om ook de aanvoer van het spul te reguleren, zo redeneert Sorgdrager, daarbij gesouffleerd door politiechef Wiarda van Utrecht. Sorgdragers voorstel houdt in dat de teelt van nederwiet voortaan met vergunningen wordt gereguleerd. De dope uit andere landen kan dan wel met verhoogde politionele aandacht worden bestreden. Een variant op het aloude ‘Koopt Hollandsche Waar’.
Slecht nieuws voor al degenen die de nederwiet zien als een veredelde spinazie die slechts een zompig gevoel in het brein teweegbrengt. Goed nieuws echter voor het internationale drugsdebat, waar nog talloze taboes geslecht dienen te worden. Sorgdrager voorspelde al dat haar voorstel een provocatie inhield voor de achterlopende geesten in de rest van Europa. En inderdaad: haar Belgische collega heeft inmiddels al luid geprotesteerd. Laat ze maar blaffen, Winnie, je bent op de goede weg!
Een probleem dient zich echter aan: ondergraaft de voorgestelde marktregulering niet alle voorschriften op het gebied van de vrije mededinging? Waarom zouden de Beierse weedboeren niet evengoed een gooi mogen doen naar de gunsten van de Hollandse consument?
Het valt werkelijk niet mee om liberaal te zijn.