Inderdaad, het is een schande dat de autoriteiten in Bonn er maar niet in slagen om de extreem-rechtse groeperingen in hun land aan banden te leggen. Hoewel zij zich niet in partijverband (mogen) manifesteren, bedrijven deze groeperingen al jaren georganiseerd geweld. Onderzoek wijst uit dat zij honderden ‘kernen’ hebben gevormd rond tijdschriften, kroegen en sportscholen. De jongeren die afgelopen zondag in Lens toesloegen, behoren tot de voorhoede van dit grassroots-fascisme. Ze kwamen om te vechten. Ze waren niet dronken en beschikten niet over kaartjes, maar droegen wel gebitsbeschermers, mobiele telefoons en slag- en steekwapens bij zich. De meesten zijn bekend bij justitie en zitten in allerlei kaartenbakken.
De Duitse overheid heeft dit rechts-radicalisme jarenlang gebagatelliseerd. Aanslagen op buitenlanders werden afgedaan als incidenten, extreem-rechtse geluiden in de Bundeswehr als misverstanden. De vestiging van ‘buitenlandervrije zones’ in een aantal steden werd zelfs glashard ontkend. Dat men zich pas geschokt toont nu het rechts-radicale tuig ‘Bundes-Berti’ en de Mannschaft voor de voeten loopt, zegt meer over de macht van het voetbal dan over de oprechtheid van de Duitse regering. (ab)