New York − Burgemeester Eric Adams van New York heeft de politie en medische hulpdiensten in zijn stad opdracht gegeven om mensen in het ziekenhuis op te nemen die zij ‘te geestesziek achten om voor zichzelf te zorgen, ook wanneer ze geen bedreiging voor anderen vormen’, zo citeert The New York Times de burgemeester. Zij krijgen vervolgens ‘voor onbepaalde tijd gedwongen behandeling en medicatie’. Uit het artikel blijkt dat Adams’ plan voornamelijk gericht is op daklozen die met verward gedrag de openbare orde verstoren.

De burgerrechtenactivist Alec Karakatsanis wijdt zijn recente nieuwsbrief aan het nieuws. Van het plan is inmiddels duidelijk dat het ‘de zoveelste meedogenloze, fascistische poging is, bedoeld om met staatsgeweld armoede te beheersen zonder de omstandigheden te verbeteren die armoede veroorzaken’, schrijft de jurist. En: ‘Andere experts hebben er al op gewezen hoe het losstaat van alles wat we weten over de onderliggende oorzaken van dakloosheid en hoe we mensen met een psychische aandoening effectief kunnen helpen.’

Vervolgens zoomt Karakatsanis in op wat er ontbreekt in Adams’ plan: ‘Het bevat geen enkele vermelding van gebrek aan betaalbare huisvesting, armoede, ongelijkheid, vastgoedontwikkelaars of overheidsbeleid dat dakloosheid heeft gecreëerd of zou kunnen verhelpen. (…) Het bevat ook geen enkele vermelding van het gebrek aan universele toegang tot preventieve zorg, van de massale desinvestering in onze samenleving van geestelijke gezondheidszorg of van de oorzaken van psychische aandoeningen.’

Het gevolg is volgens Karakatsanis dat New Yorkers gaan geloven dat de oorzaken van de problemen de ‘ongerelateerde oppervlakkige dingen zijn waarop de nieuwsverhalen zich richten’, in dit geval de verstoringen van de openbare orde door daklozen. En dat machthebbers ‘hun best doen om oplossingen te vinden voor omstandigheden die nu eenmaal hardnekkig zijn en die oorzaken hebben waarop we geen invloed kunnen uitoefenen’.

Een van de frustrerendste aspecten van het voorstel is hoe het ‘staatsgeweld zuivert’, stelt Karakatsanis. Zo bevat het New York Times- artikel nergens het woord ‘arrestatie’, terwijl dat volgens de jurist de juiste omschrijving is van een politieagent die iemand in de boeien slaat en naar een gesloten ziekenhuisafdeling brengt. ‘In plaats daarvan kunnen Adams en andere politici staatsgeweld presenteren als een daad van mededogen, ondanks hun keuze om niet te investeren in het veel effectievere werk van preventie, vertrouwen en zorg.’