Londen - De politie heeft vice-premier Nick Clegg aangeraden om voorlopig maar niet met de fiets naar zijn werk in Downing Street te gaan. Waar de leider van de Liberaal-Democraten tijdens de verkiezingscampagne met name onder de jongere kiezers nog de held was, daar bestaat de kans nu dat boze studenten hem van zijn fiets sleuren en met pek en veren terugsturen naar Putney. De woede over de verhoging van de collegegelden heeft de afgelopen weken immers geleid tot enkele gewelddadige studentenprotesten.
De verhoging van de collegegelden is een idee van voormalig BP-topman John Browne, die de Conservatief-Liberale coalitie mocht adviseren over hoger onderwijs. Tevens stelde de olieboer voor om de universiteiten geen overheidsgeld meer te geven, behalve voor de medische, natuurwetenschappelijke en technologiefaculteiten. Hierdoor kan het collegegeld voor gewilde studieplekken gaan oplopen tot negenduizend pond per jaar, het maximum toelaatbare. Studenten moeten een soort studiehypotheek nemen, waarbij studenten uit onbemiddelde gezinnen voordeeltjes krijgen. Pas vanaf een jaarinkomen van 21.000 pond begint het terugbetalen en na dertig jaar vervalt de schuld.
Het vooruitzicht van een enorme studieschuld zal sommige schoolverlaters ervan weerhouden om te gaan studeren. Momenteel gaat ongeveer de helft van de jongeren naar een universiteit, waardoor het huidige systeem onbetaalbaar is geworden. De massaficatie van de academie is samengegaan met de opkomst van Mickey Mouse-studies, een ontwikkeling die ertoe heeft bijgedragen dat naast de economische noodzaak tot bezuinigingen ook een politiek-ethisch motief meespeelt. Waarom zouden schoonmakers, slagers en schoonheidsspecialisten studenten moeten subsidiëren die zich vier jaar lang verdiepen in ‘leisure management’?
Volgens studenten is studeren een recht, dat bij voorkeur gratis zou moeten zijn, net als twitter en de zonsopgang. Omdat de Liberaal-Democraten afwilden van de door Labour ingevoerde collegegelden stemden de studenten massaal op die partij. Maar deelnemen aan een coalitie betekent water bij de wijn doen en dat deed Clegg op het gebied van studiefinanciering, ook al omdat de financiële erfenis van de vorige regering nog beroerder was dan werd gevreesd. De studenten vinden dat zij gevrijwaard moeten blijven van bezuinigingen omdat zij, zoals een spandoek meldde, ‘de toekomst’ zijn.
Gezien de manier waarop de protestacties zijn verlopen is dat trouwens geen veelbelovend vooruitzicht. Het partijbureau van de Conservatieven werd bezet en overhoop gehaald, terwijl een student klassieke talen vanaf zevenhoog een brandblusser naar beneden gooide, die een bobby op een haar na miste. Politiebusjes werden gesloopt, bushokjes vernield en politiepaarden met rookbommen bekogeld. Steun kregen de veelal welbemiddelde studenten van de vakbonden, universitair docenten van Goldsmiths University en van tientallen progressieve Kamerleden. Onder het werkende deel van de bevolking is hun populariteit nauwelijks toegenomen.