Een door de Nederlandse overheid gefinancierde school heeft een oud-bestuurder die jubelend sprak over Islamitische Staat. Er komen dubieuze predikers over de vloer. De schoolleiding heeft volgens de aivd banden met een terroristische organisatie, die zij ook financieel steunden. De reactie van de directeur Söner Atasoy van het Cornelius Haga Lyceum, want om die school gaat het, in de NRC: ‘Als de aivd zo graag ambtsberichten wil uitdoen, moeten ze met tyfusbewijzen komen. En als ze die niet hebben, moeten ze gewoon hun tyfusbek houden.’

Wie wil dat zijn kind naar zo’n school gaat? Een school waar jongens en meisjes gescheiden gymmen en mannen en vrouwen apart zitten in de lerarenkamer, waar meisjes niet mogen meedoen aan allerlei activiteiten als ze ongesteld zijn, omdat ze dan onrein zouden zijn.

Opvallend genoeg een steeds grotere groep, want de school blijft groeien. Voor het aankomende schooljaar hebben zich al 130 nieuwe leerlingen aangemeld.

De houding van de overheid jegens het Haga Lyceum begint ‘op een soort guerrilla te lijken’

Hoewel de school de randen opzoekt, lijken ze zich tot nu toe aan de regels en wetten te houden en dat doen ze al sinds de school een aanvraag deed om te kunnen starten (met de bijbehorende bekostiging) door een beroep te doen op artikel 23 van de grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is opgenomen.

Het heeft tot de opening van de school in de zomer van 2017 zeven jaar geduurd, met talloze rechtszaken, omdat de overheid er alles aan deed om de school tegen te houden. Aan advocaatkosten betaalde de gemeente Amsterdam 224.134 euro, het ministerie heeft alleen al aan de landsadvocaat een kleine 60.000 euro gespendeerd, zo blijkt uit Wob-verzoeken van De Groene Amsterdammer.

Ook nu de school bijna twee jaar bestaat probeert de overheid er alles aan te doen om sluiting te bewerkstelligen. Afgelopen weekend meldde de Volkskrant dat het ministerie van Onderwijs de school wil toetsen op basis van de Wet Bibob, die vooral bedoeld is om criminelen te beletten legale ondernemingen op te zetten. Een slecht idee, aldus enkele wetenschappers afgelopen weekend in de krant. Volgens de Tilburgse hoogleraar Paul Zoontjens, die vindt dat de houding van de overheid jegens de school ‘op een soort guerrilla begint te lijken’ past de Bibob ‘totaal niet’ in het onderwijs. ‘De bekostiging van onderwijs kun je alleen maar stopzetten als de inspectie vaststelt dat de kwaliteit van het onderwijs niet op orde is of als er te weinig leerlingen zijn.’ De Groningse hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer voegt daaraan toe: ‘Door in paniek naar dit soort noodmaatregelen te grijpen, stigmatiseer je moslimkinderen op islamitische scholen en geef je de polarisatie in de samenleving juist een flinke zet.’

Het voedt het gevoel dat de school een andere behandeling krijgt vanwege de islamitische grondslag. Het wantrouwen tegen de overheid (iedereen is tegen ons) wordt uitgevent door de schoolleiding en ook iemand als vrijwilliger Arnoud van Doorn, de oud-pvv’er die inmiddels moslim is zonder afstand te nemen van de retoriek van zijn oude partij. Iedere moslim die zich uitspreekt tegen de school wordt door Van Doorn & co weggezet als ‘vijfde colonne’ en geldwolf.

De ongemakkelijke waarheid is dat er best iets te zeggen valt voor het gevoel verschillend behandeld te worden. Er zijn andere scholen, gestoeld op andere religies, waarbij de jongens en meisjes ook anders behandeld worden. Als het ons daar om te doen is wordt het wellicht tijd om niet alleen het Haga Lyceum, maar alle scholen die indruisen tegen democratische waarden ter discussie te stellen. Al zou in dit geval aantoonbare verwevenheid met terrorisme genoeg moeten zijn om de school per direct te sluiten.