Nieuws van het antroposofische front

Nieuws van het antroposofische front: na een spervuur van kritiek over de raciale leerstukken zoals die nog steeds worden verkondigd op de Vrije Scholen heeft de Antroposofische Vereniging in Nederland besloten tot een onderzoek, dat zich in eerste instantie op de eigen gelederen richt.

Volgens een doorgaans welingelichte bron binnen het antroposofenwezen gaat het om een betaalde opdracht aan een bevriend juridisch adviesbureau uit Den Haag, dat onder meer op een rijtje zet welke uitspraken van Rudolf Steiner als racistisch zouden kunnen worden aangemerkt. Afgelopen weekeinde vond er een dergelijk beraad plaats. Na deze evaluatie, zo wordt gezegd, bestaat de kans dat de antroposofen naar de rechter stappen om de criticasters de mond te snoeren. Men zou met name vallen over de kritieken waarin een verband wordt gelegd tussen de wortelrassenschema’s en de latere rassenideologie van het nationaal-socialisme.