De N-VA behaalde een monsterscore. Negen jaar geleden verrezen vanuit de brokstukken van de oude Volksunie, drie jaar geleden nog niet levensvatbaar, en nu de grootste partij van Vlaanderen, ja zelfs van België, met bijna dertig procent van de stemmen.

De oneliner lijkt op die van Wilders, die zich na de verkiezingen in Nederland ook het onmogelijke toeëigende. Maar daar eindigt de vergelijking. De salonfähige separatisten van de N-VA zijn niet xenofoob, niet anti-islam, niet anti-Europa, niet onbeschoft, en economisch niet linkser dan D66. Ze willen op geen enkele manier vergeleken worden met het Vlaams Belang.

Sterker, hun nationalisme is eerder van het softe soort. ‘Humanitair nationalisme’ noemen ze het zelf: ‘de eigen culturele identiteit beschermen’ door middel van inburgering, maar ook ‘het anders-zijn van mensen en groepen tolereren en ten volle aanvaarden’. ‘Discriminatie’, zo verklaart het partijmanifest, ‘mag niet onbestraft blijven.’

Fascisten zijn het al evenmin. Integendeel, het zijn verklaarde pacifisten. ‘Vlaanderen dient zich toe te leggen op conflictpreventie, eerder dan op defensie’, leest het manifest verder. ‘Het moet wereldwijd actief opkomen voor de rechten van de mens en het voortouw nemen in de geweldloze strijd voor de emancipatie van alle verdrukte volkeren.’

En soms zijn het gewoon grijze-wollen-sokken-dragers: ze willen naast bodem-, lucht- en waterverontreiniging ook licht-, geur- en geluidshinder aanpakken; kinderopvang en leerplichtonderwijs moeten gratis zijn; en ‘niet enkel de economische kost van goederen moet in de prijs verrekend worden, maar ook de sociale, ecologische, culturele en maatschappelijke kost’.

Skinheads liepen er dan ook niet rond. Behalve het leger opdringerige journalisten leken het allemaal beschaafde mensen. Onderzoek van de VRT toonde dat de nieuwe N-VA-stemmers overal vandaan komen, zelfs van de groenen. Ook jongeren blijken aangetrokken. De kijkers van de muziekzender MTV hadden De Wever vorige week nog uitgeroepen tot ‘coolste politicus van Vlaanderen’.

Wat nu? Een separatist als premier? Dat gaat zelfs De Wever te ver. Hij gebruikt het liever als ruilmateriaal in de onderhandelingen met de Parti Socialiste, die zijn hegemonie in Wallonië meer dan verstevigde. Het is hun leider, Elio di Rupo, die de nieuwe premier van België wordt. Hij is homo, zoon van Italiaanse immigranten en Franstalig. En ook dat leek nog niet zo lang geleden onmogelijk.