Met uitzondering van De Groene Amsterdammer, De Volkskrant en Het Parool schreef een jaar geleden bijna geen enkel blad over Muhammad Yunus, de bankier uit Bangladesh die het initiatief nam tot het zogeheten ‘microkrediet’ waarvoorhij vrijdag 13 oktober de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Op 23 september 2006 publiceerde De Groene Amsterdammer een interview met Yunus. Bij deze ontrukken we dat vraaggesprek aan de vergetelheid.

klik hier voor het interview met Muhammad Yunus