De elf briefschrijvers blijven toch geloven dat hun directie het niet van harte met de wet op de identificatieplicht eens is: ‘Werken wij immers niet in een Riagg waar geregeld wanhopige illegalen en asielzoekers aankloppen die wij ook helpen als ze geen “papieren” hebben, omdat wij vinden dat barmhartigheid boven bureaucratie gaat?’
De open brief roept de directie op tot een openbaar debat over een wet die de overheid, zeker in combinatie met de op handen zijnde koppelingswet, ‘een instrument verschaft waarmee elk individu te identificeren is. Een volmaakt instrument om mensen te sorteren en op te sporen. Om hen, wanneer ze administratief onvoldoende goedgekeurd en gestempeld zijn, uit te kunnen sluiten van werk, onderwijs en gezondheidszorgvoorzieningen en ook zelfs af te voeren. Hebben we geen buitengewoon afschuwelijke ervaringen met dergelijke keurig bijgehouden persoonsregistraties? Hoeveel moeite kost het ons vaak om een “illegale” patient adequate behandeling te geven: sommige ziekenhuizen willen niet opnemen, geld om medicijnen te betalen is er niet. Moeten we meewerken aan een bureaucratische machinerie die instrumenten bouwt die gebruikt kunnen worden voor segregatie en discriminatie?’
Vervolgens verzoeken zij de directie een aantal vragen te beantwoorden om degenen die nog geen kopie hebben ingeleverd te helpen tot een weloverwogen besluit te komen: ‘Onderschrijft u de doelstellingen van de wet op de identificatieplicht en de koppelingswet? Bent u bereid een mogelijkheid tot weigering op grond van gewetensbezwaren te creeren? Wat gaat u doen als bij identificatie blijkt dat een medewerker niet legaal in Nederland verblijft? Heeft u een noodplan dat voorziet in snelle vernietiging van deze persoonsregistratie in geval van bezetting of staatsgreep? Hoe heeft u de toegang tot dit kwetsbare bestand beveiligd? Bent u bereid de sanctie op het niet inleveren van een kopie op te schorten tot na het openbaar debat?’
Er zijn meer bedrijven en instellingen waar de identificatieplicht om allerlei redenen nog niet was doorgevoerd. Juist daar wordt veel actie gevoerd omdat intussen de bezwaren tegen de wet steeds duidelijker worden. Intussen is het wachten op de uitslag van een aantal processen dat gaande is en op actie van de kant van weigerende werkgevers.
Het Missionair Centrum in Heerlen wil dat de wet weer op de politieke agenda komt en verzamelt verklaringen van individuen en organisaties die van de vaste kamercommissie voor justitie eisen dat er een gewetensbezwaardenclausule in de wet wordt opgenomen (Missionair Centum, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen, tel.045-711980).
De volgende bijeenkomst van identificatie-weigeraars wordt gehouden op vrijdag 5 april, 17.00 uur, in het Wijkopbouworgaan, Eerste Helmersstraat 106, Amsterdam (informatie: Autonoom Centrum, Bilderdijkstraat 165, 1053 KP Amsterdam, 020-6126172).