Het financiële risico blijft voor Amsterdam beperkt. Naast een eigen bijdrage van ongeveer honderd miljoen gulden verwacht het college van B & W dat zelfs een ‘worst case’-scenario de gemeente maximaal 250 miljoen gulden kan kosten. Een groot bedrag, maar voor een project van deze omvang en gezien het belang van de Noord-Zuidlijn voor de stad, beslist aanvaardbaar. De gemeente Amsterdam heeft dit geld al grotendeels gereserveerd, zodat het uitgesloten is dat er straks ineens een tekort ontstaat. Het projectbureau Noord-Zuidlijn heeft de risico’s uitgebreid in kaart gebracht, en met alle mogelijke risicofactoren is rekening gehouden. Zelfs met mogelijke vertragingen door juridische procedures. Een deel van de risico’s zit bij een dergelijk infrastructureel project natuurlijk ook bij de aannemers. Als door een fout schade ontstaat, wordt deze op de aannemers verhaald. Door de Noord-Zuidlijn verbetert de bereikbaarheid van de regio Amsterdam aanzienlijk. Nu al kunnen de trams en bussen het aantal reizigers nauwelijks aan. Alleen al over het Damrak en de Nieuwezijds Voorburgwal reizen per tram dagelijks al meer dan 200.000 mensen. En dat zullen er alleen maar meer worden. Een snelle en stipte verbinding tussen de Zuidas - het nieuwe kantorencentrum - en de binnenstad is van levensbelang. Amsterdam-Noord en de Pijp zullen door de lijn aantrekkelijker worden om te wonen en te werken. Na ingebruikname van de nieuwe metrolijn en aanpassing van het bus- en tramnet zal maar liefst 85 procent van de inwoners van de Amsterdamse agglomeratie méér plekken in kortere tijd kunnen bereiken. Slechts een kleine minderheid gaat er niet direct op vooruit. Op 1 juli legt de minister de overeenkomst voor aan de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer. Zij concludeert in haar brief aan de kamer dat de Noord-Zuidlijn een belangrijke verbetering van de Amsterdamse regio oplevert, en dat het project aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Ik heb er alle vertrouwen in dat de kamer het positieve oordeel zal overnemen. De Noord-Zuidlijn is van groot belang om Amsterdam in de toekomst bereikbaar én leefbaar te houden.