Nos-knvb: 0-0

De wakkere Nederlandse Vereniging voor Journalisten heeft onmiddellijk laten weten ten diepste bezorgd te zijn over de nieuwste aanslag op de persvrijheid, een bezorgdheid waar menig dagbladcommentator zich bij heeft aangesloten. Het betreft de mededeling van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond dat zij overweegt de registratie van voetbalwedstrijden in de toekomst in eigen handen te gaan nemen. Dit stelt de KNVB in de gelegenheid om ‘voortaan hun sportnieuws zelf te gaan manipuleren’, vreest het dagblad Trouw. ‘Men moet daarbij denken aan het negeren van geweld op en rond het veld, het verdoezelen van arbitraire fouten en het optuigen van onaanzienlijke vertoningen tot topduels.’

Het lijkt een heel probleem. In werkelijkheid ziet men koud water branden.
Nee, een erg symphatiek opererende organisatie is de KNVB niet. De wijze waarop de publieke en commerciele omroep tegen elkaar worden uitgespeeld als het om de uitzendrechten gaat, oogt zelden verheffend. Het is dus niet onverklaarbaar dat het nieuwste initiatief van de voetbalbond met argwaan wordt bezien. Maar is het werkelijk een aanslag op de persvrijheid?
De KNVB is geen openbaar nutsbedrijf. Het elektronisch registeren van een voetbalwedstrijd is geen journalistieke maar een technische kwestie. Er staan x camera’s rond het veld, die laten zien wat er gebeurt. Daarbij is weinig ruimte tot manipulatie. Zouden er, waar ook ter wereld, cameralieden of regisseurs bestaan die bereid zijn op zwart te gaan op het moment dat een gepatenteerde sloper als Ulrich van Gobbel in beeld komt? Zoals geen enkel belang, ook niet het belang van de KNVB, wordt gediend door de wedstrijd RKC-Den Haag tot een ‘topduel’ te verklaren, want in zo'n wedstrijd is geen kijker geinteresseerd, een enkeling in Waalwijk respectievelijk Den Haag uitgezonderd.
Laat de KNVB gerust zijn eigen camera’s hanteren. Zo'n camera moet van heel goeden huize komen om his masters voice te spreken. De situatie zou pas bedreigend worden als de KNVB zich met de inhoudelijke (commentarierende, opinierende) kant van de zaak zou bemoeien. Hoe stelt men zich dat voor? Een ingehuurde onderknuppel die in de pauze een geprefabriceerde en gecensureerde mening ten beste geeft? Hij zou het nationale lachsucces zijn, terwijl de publieke omroep vervolgens de echte commentariering voor zijn rekening neemt, iets wat met geen mogelijkheid valt te beletten, door God noch Zijn Gebod, door ’s lands regering noch de KNVB.
Het registeren van een voetbalwedstrijd valt niet onder de vrije nieuwsgaring. Het is autonoom amusement, vergelijkbaar met de tv-vertoning van De schone slaapster of de intocht van Sinterklaas. Het commentaar op zo'n voetbalwedstrijd, via de televisie of in de dagbladen, is niet verhandelbaar, om principiele en om praktische redenen. Ga dus maar rustig slapen, voetbalfan. Verder zijn wij van mening dat de wedstrijd Ierland-Nederland, op 13 december 1995, het beste door de NOS kan worden uitgezonden en er alles aan zal moeten worden gedaan dat Harry Vermeegen daar geen commentaar bij levert.