Nou en?

Het artikel ‘Nou en?’ in De Groene van 9 juni was een staaltje van onzorgvuldige journalistiek. Het geeft zeer onzorgvuldig weer wat er een tijdje geleden gebeurde in het programma van Barend & Van Dorp. Het Groene-artikel vermeldt niet wat er feitelijk gezegd werd voordat Jan Mulder ‘Nou en?’ riep. Ik heb die uitzending gezien. Van Thijn noemt Jan Mulder naïef vanwege zijn anti-bommenstandpunt in de discussie over Joegoslavië. Daarna licht Van Thijn zijn mening aldus verder toe: ‘Als de Amerikanen in de tweede oorlog zo over bombarderen hadden gedacht, dan zouden Frits (Barend) en ik er nu niet zijn.’ Ik citeer nu wel, maar hou me ten goede als dit niet helemaal letterlijk is. Maar het is wel de zin waarop Mulder reageerde met: ‘Nou en?’ Er ging een schok van pijnlijke verrassing door het discussiegezelschap (en bij ons in de huiskamer). Van Thijn reageerde verbouwereerd met: ‘Nou, ik zou zeggen: drink wat van me.’ Nu kan de lezer wat beter oordelen over dat stukje onthutsende discussie. Ik meen te weten dat Barend en Van Thijn joden zijn en dat vanuit dat gegeven de opmerking van Van Thijn kan worden aangevoeld.

Wat ik hier schrijf geeft meer informatie over dat gesprek dan het artikel van De Groene. Dat laat juist de cruciale zinnen weg die voorafgingen aan het ‘Nou en?’ van Jan Mulder. Ik schrijf dit omdat ik in de Volkskrant van 11 juni ook al een onzorgvuldig stukje van Remco Campert lees over die opmerking van Mulder. Campert zegt daarin dat De Groene Amsterdammer de enige krant is die Jan Mulder gevraagd heeft wat hij bedoelde. Dat is te veel eer voor De Groene, want dan moet De Groene het tv-gesprek van toen zo juist mogelijk weergeven. Zoals het nu gebeurt, snapt de lezer er niets van. En wat het antwoord van Mulder in De Groene betreft: dat hij niet begreep waarop Van Thijn doelde, dat zal ik dan maar geloven, maar ik kan heel moeilijk aannemen dat hij het effect van zijn antwoord pas begreep toen hij thuiskwam en zijn vrouw hem uitlegde wat Van Thijn bedoeld had. Zouden Barend en Van Dorp hem vlak na de uitzending dan niet een beetje feedback hebben gegeven? Het is niet te geloven. Als de redactie van De Groene het onderwerp de moeite waard vindt, laat zij dan de band van die uitzending opvragen en er alsnog een zinnig artikel over schrijven.