‘Nou en?’ zegt Mulder. Nog steeds spreken columnisten er schande van. Voormalig pacifiste Anet Bleich wilde hem zelfs slaan. Iedereen meende te weten wat hij bedoeld had, dus waarom vragen hoe het zat. Mulder zelf deed er het zwijgen toe. Jan Mulder: ‘Ik had het over bombardementen en de dood. Altijd maar weer dat leed, tot in de eeuwigheid der eeuwigheden. Ik keek Van Thijn aan en dacht: wat maakt het nou uit of jij sterft of ik, of een kruidenier uit München, het is allemaal even erg. Ik zat met het eeuwige dood-en-verderf in mijn hoofd, niet met de personen die naast me zaten natuurlijk. Voor hetzelfde geld zegt-ie: “Henk en ik”, of: “jij en ik.” Ik besefte absoluut niet waar Van Thijn op doelde toen hij “Frits en ik” zei. Dat hoorde ik pas toen ik thuiskwam, van mijn vrouw. Ik ken niet ieders persoonlijke achtergrond.’