Hij hield de eer vervolgens aan zichzelf. De verontwaardigde radiomaker: ‘Ik werk al jaren voor de NOS- radio en nu kreeg ik opeens te horen dat ik er geen hout van kan. Dat is geen manier om met mensen om te gaan.’ Volgens hem is de ontwikkeling geheel op het conto te schrijven van nieuwe NPS- machthebbers. ‘Er wordt geprofiteerd van het feit dat door de bestuurlijke overgang de al bestaande contracten met medewerkers juridisch opeens ongeldig zijn geworden. Zo is iedereen in principe vogelvrij.’ De persvoorlichting van de NPS ontkent dat er sprake is van een aanstaande ‘zuivering’ van de radiogelederen. ‘Met de commercialisering van Veronica komen er juist meer uren beschikbaar, dus het is helemaal niet opportuun om nu systematisch mensen te wippen’, zo zegt men daar. De gebelgde radiomaker is daar niet van overtuigd. Volgens hem zijn er ook andere personele liquidaties op til in de NPS-stal.
Al even bekocht voelt zich Maarten van Poelgeest, de voormalige campagneleider van GroenLinks die kort geleden het onderspit delfde in de race om het voorzitterschap van de partij. In Zip, het blad van de studenten van de Utrechtse School voor de Journalistiek, haalt de gewezen studentenactivist hard uit naar zijn partijgenoten. ‘Binnen GroenLinks wantrouwt iedereen elkaar’, zegt hij. ‘De mensen van wie ik verwachtte dat ze me zouden steunen, deden dat niet. Mensen van wie ik dacht dat het mijn vrienden waren, gingen me uit de weg. Die angst voor mijn persoonlijkheid kwam voort uit het feit dat iemand de schuld moest krijgen van de desastreus verlopen kamerverkiezingen. Nu was er eindelijk een reden om die ambitieuze knul een lesje te leren.’ Het vraaggesprek bevat nog wel meer interessante details. Zo zegt Van Poelgeest dat hij als studentenaanvoerder te fel heeft gestreden tegen de plannen van minister van Onderwijs Wim Deetman. Als de studenten indertijd hadden gekozen voor een vruchtbare onderhandeling met Deetman over een nieuw studiefinancieringsstelsel, was de huidige wanhoopsslag van de studenten met Jo Ritzen niet nodig geweest. Van Poelgeest: ‘We hadden de motieven van Deetman moeten doorgronden. Hij kon weinig kanten uit.’ Van Poelgeest zelf staat op het punt om af te studeren en bereidt zich voor op een loopbaan in het bedrijfsleven.
Wel goed gaat het met de nagedachtenis aan volkszanger Johnny Jordaan. De bij leven door bijna het hele Gooi, de Vara voorop, geboycotte nachtegaal van de Jordaan is sinds het verschijnen van Bert Hiddema’s ontroerende biografie De zon schijnt voor iedereen bezig aan een postume comeback. Sinds enige weken is er op de Amsterdamse Salto-kabel iedere maandagavond van zeven tot negen een Johnny-Jordaankwartiertje ingelast. De laastste tv-uitzending behandelde de hoog oplopende controverse over het voorstel om Johnny’s laatste Amsterdamse adres, het Frederik Hendrikplantsoen in de Staatsliedenbuurt, om te dopen in de Johnny Jordaanrotonde. Bewoners van het plantsoen menen dat een dergelijk eerbewijs de naam van de buurt zal aantasten. Het Johnny-Jordaancomite houdt echter aan het plan vast en verwerpt de suggestie van een concurrerend comite in de Amsterdamse binnenstad om dan maar het Elandsplein in de Jordaan naar de vocalist te vernoemen. Initiatiefnemers Mohamed el-Fers en Jerry Derby (nakomeling van de legendarische zanger Wille Derby) menen dat Johnny bij leven in de Jordaan ‘als een beest is behandeld’ vanwege zijn homoseksuele geaardheid. ‘In de Staatsliedenbuurt vond Johnny pas de rust die hij zocht’, zo houden zij vol.