Op 9 september moet Barack Obama voor een tribunaal verschijnen en op 20 september Jorge Mario Bergoglio, beter bekend als paus Franciscus.

Zij worden verdacht van zeer ernstige misdrijven: president Obama van het sluiten van een nucleair akkoord met Iran, de paus van het erkennen van de Palestijnse staat. Hun veroordeling staat al vast, want de termijn waarbinnen de verdachten spijt konden betuigen en hun wandaden ongedaan maken, is voorbij.

Het tribunaal bestaat uit het 71-koppige Sanhedrin. Dat was tweeduizend jaar geleden het hoogste wetgevende orgaan en het opperste gerechtshof van Judea, toen een provincie van het Romeinse Rijk. In 2004 richtte een aantal rabbijnen van divers orthodox pluimage het Sanhedrin opnieuw op. Deze joodse wijzen zijn door niemand gekozen behalve door zichzelf, en zijn aan niemand verantwoording schuldig behalve aan God. Toch zijn ze hun zetel niet zeker, want als zich een nog wijzere wijze meldt zal de minst wijze plaats voor hem moeten maken.

De erkenning van Palestina door het Vaticaan wordt door het Sanhedrin gezien als een uiterst vijandige daad tegen het joodse volk en Israël, die geheel in de lijn is van het antisemitische verleden van de roomse kerk. Het door Obama (en andere wereldleiders) gesloten nucleaire akkoord met Iran komt neer op een ‘welbewuste bevordering van genocide op het joodse volk’. De zittingen waarop de verdachten, ongetwijfeld in absentia, veroordeeld zullen worden, zullen plaatsvinden op de berg Zion in het oude hart van Jeruzalem.

Deze theocratische apekool staat niet op zichzelf. De zeloten onder de ultraorthodoxen zijn immers flink in opmars. De afgelopen dagen hebben deze godsdienstfanaten zich krachtig gemanifesteerd. Ze staken een beroemde katholieke kerk aan het Meer van Tiberias in brand. Ze vielen een joods-Arabische school in Jeruzalem aan. Ze bedreven ernstige provocaties op de Tempelberg. Een recidivist stak in naam van God zes deelnemers aan de Gay Parade in Jeruzalem neer; een van hen stierf zondag. Religieuze terroristen bestookten twee Palestijnse huizen met molotovcocktails; een baby verbrandde levend.

Iedereen heeft die misdaden veroordeeld, ook de politici, rabbijnen en andere haatzaaiers die het klimaat voor de religieuze terreur rijp hebben gemaakt. President Rivlin, een van Israëls weinige fatsoenlijke politici, zei dat hij zich schaamde voor zijn eigen volk. Hij werd prompt voor een ‘verrader’ en ‘terrorist’ uitgemaakt en met de dood bedreigd.