New York - Afgelopen week was werkelijk geen goede week voor Obama en de Democraten. Op dinsdag ging de senaatszetel van wijlen Ted Kennedy naar de Republikein Scott Brown, die zijn campagne had opgehangen aan de hervorming van de gezondheidszorg. Daar is hij, als goed Republikein, tegen. Nu hebben de Democraten ook na Browns winst nog altijd een ruime 59-41 meerderheid in de Senaat, maar dat is niet genoeg om te voorkomen dat de Republikeinen tot in de eeuwigheid een stemming over een nieuwe zorgwet kunnen tegenhouden middels de zogeheten ‘filibuster’.
Tweede tegenslag kwam op woensdag, toen Erroll Southers zich terugtrok als het nieuwe hoofd van de Transportation Security Administration (TSA), de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de luchthavenveiligheid. Southers’ benoeming werd in de Senaat tegengehouden door de Republikeinen, omdat Southers welwillend zou staan tegenover de vorming van een vakbond door TSA-medewerkers. Dit was vooral een politieke nederlaag voor Obama zelf, die immers Southers had voorgedragen.
De klap met wellicht de grootste nadelige gevolgen voor de Democraten werd echter op donderdag uitgedeeld door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat deed uitspraak in de in september 2009 gehoorde zaak over de film Hillary: The Movie. Uitzending van deze film was begin 2008 verboden door de Federal Election Commission, omdat de film deels gefinancierd was door het bedrijfsleven. En dat mag niet volgens de Amerikaanse McCain-Feingold-wet op campagnefinanciering. Hamvraag in deze zaak: hebben bedrijven en vakbonden hetzelfde recht op vrije meningsuiting als gewone burgers? Dit is vooral zo belangrijk omdat in de VS campagnedonaties ook vallen onder de uitoefening van dat grondrecht, het First Amendment. De McCain-Feingold-wet gaat er nadrukkelijk van uit dat bedrijven dit recht niet hebben. Maar juist dit deel van McCain-Feingold heeft het Hof nu het raam uitgekieperd. Voortaan mogen bedrijven en vakbonden vrijuit geld uitgeven ten behoeve van politieke kandidaten. Met zo'n tien maanden te gaan voor de aanstaande parlementsverkiezingen kunnen de geldkranen dus meteen open. De verwachting is dat de Republikeinen hiervan het meeste profijt zullen trekken. Hun agenda (‘hup met de vrije markt, weg met de overheid’) staat immers van nature dichter bij die van het bedrijfsleven, dat aanzienlijk meer te besteden heeft dan bijvoorbeeld vakbonden. Republikeinen haastten zich donderdag dan ook om de uitspraak van het Hof als een ‘overwinning van de vrijheid van meningsuiting’ te loven. Democraten spraken daarentegen van een ‘zwarte dag voor de democratie’. Zelfs Obama sprak zich uit over de uitspraak van het Hof - hoogst ongebruikelijk voor een president: ‘Dit is een grote overwinning voor Big Oil, Wall Street, ziektekostenverzekeraars en andere machtige belangengroepen (…).’
Die woorden waren niet besteed aan David Bossie, de conservatieve activist en filmmaker die in 2008 verantwoordelijk was voor de productie van Hillary: The Movie. Bossie betoonde zich verheugd dat Generation Zero, zijn nieuwe film, nu wel vrijelijk verspreid kan worden. Generation Zero legt de schuld van de recente financiële crisis bij de Democraten en verschijnt, uiteraard, nog voor de novemberverkiezingen.