Wat ook al niet hielp was het gebrek aan geformuleerde doeleinden van de beweging. Bovendien waren de activisten in meerderheid studenten uit de ‘millennials-generatie’, een generatie die ook wordt aangeduid als Generation Me, of zelfs Generation Whatever: een egocentrisch, zelfingenomen en vertroeteld zooitje. Nee, iedereen had vanaf het begin kunnen weten: dit gaat nergens heen.

‘Iets te snel geconcludeerd’, kunnen de occupiers met recht zeggen. Toen afgelopen woensdag een stevige noordoostenwind de door orkaan Sandy al zo hard getroffen laaggelegen delen van New York City teisterde, sloten de brandweer­kazerne en het kantoor van overheidshulp­instantie Fema in bijvoorbeeld de wijk Rock­aways de deuren ‘vanwege slecht weer’. Plots waren de bewoners (voornamelijk van sociale woningbouw – dus arm) afhankelijk van de hulp van de Nationale Garde, Artsen Zonder Grenzen en een in allerhaast uit de grond gestampte subgroep van Occupy Wall Street: Occupy Sandy.

Voor Occupy Sandy is het helpen van arme slachtoffers van een natuurramp een van de vele manieren waarop men kan strijden tegen sociale onrechtvaardigheid – zo bezien nauwelijks anders dan het pleinprotest. En hulp was nodig: er was geen stroom en de parkeerterreinen stonden vol verwoeste auto’s, zo beschreef The New York Times dit weekend de situatie in de Rock­aways. Elders, vooral in delen van Brooklyn en Staten Island, was het niet beter.

Occupy Sandy is, zo blijkt uit de Times-reportage, opgezet volgens dezelfde principes als het kamp in Zuccotti Park in de nazomer van 2011. Ook toen werd het hart van de organisatie gevormd door tech-savvy occupiers die ervoor zorgen dat de besluiten van de verschillende werkgroepen via sociale media zowel bij de ­activisten zelf als in de buitenwereld terechtkomen.

In Zuccotti Park ging het om het opstellen van manifesten en plannen van volgende acties, maar ook om het runnen van een centrale keuken en bibliotheek. Bij Occupy Sandy staat de technologie in dienst van de logistiek van fysieke hulpverlening. De occupiers opereren vanuit drie kerken in Brooklyn, vanwaar ze voedsel, medische hulp en noodzakelijkheden als zaklantaarns, batterijen en warme kleding verspreiden. Terwijl Washington zich na de verkiezingen opmaakt voor een nieuwe onderhandelingsronde over het terugdringen van de staatsschuld buigt een werkgroep van Occupy Sandy zich over de vraag wat in hemelsnaam te doen met die tractor-trailer vol wollen dekens die het Rode Kruis zojuist heeft gestuurd.