Managua – ‘Het recht om gekozen te worden kan niet beperkt worden’, meent Daniel Ortega. ‘Het volk moet vrij kunnen kiezen.’ Het volk moet vrij Daniel kunnen kiezen, bedoelt de voormalige guerrillero natuurlijk.

Nadat hij in 2011 de grondwet van Nicaragua openlijk had geschonden door zich te laten herkiezen, heeft hij die nu simpelweg gewijzigd. De sandinistenleider kan president blijven tot in de eeuwigheid. Daniel forever.

In de jaren tachtig waren de sandinisten de helden van links in de hele wereld, Nederland voorop. Los muchachos hadden een einde gemaakt aan de decennia oude familiedictatuur van Somoza en probeerden een menselijk-socialistische samenleving van de grond te krijgen. De door de Verenigde Staten gefinancierde contrarevolutie en de interne corruptie deden het experiment verzanden. Bij de verkiezingen van 1990 moest Daniel Ortega, de president in guerrilla-uniform, het veld ruimen.

El Comandante weigerde echter met pensioen te gaan en na drie mislukte pogingen slaagde hij er in 2006 in terug te keren aan de macht. Hij had toen al een gedaanteverwisseling ondergaan: hij had Jezus in zijn hart gesloten en was schatrijk. De regering van Daniel noemt zich ‘christelijk, socialistisch en solidair’. Zijn vrouw, woordvoerster en campagnechef Rosario Murillo, verschijnt elke dag op de staatstelevisie op het tijdstip van het angelus, met verklaringen vol verwijzingen naar de Maagd. Het revolutionaire socialisme is vervangen door het reli-socialisme. De president, zijn vrouw en alle sandinisten zijn nog slechts eenvoudige dienaren Gods. Godsdienstwaan, zegt de oppositie.

Het campagneprogramma van het Sandinistisch Front voor de Nationale Bevrijding (fsln) bij de parlementsverkiezingen vorig jaar was een serie bijbelcitaten opgesierd met populistische frasen. Volgens Murillo was het ‘de campagne van de vermenigvuldiging der broden, waar God wonderen verricht opdat het Goed zich vestigt’. Wat zich vooral vermenigvuldigde in Nicaragua was het zakenimperium van de Ortega’s, die het land runnen als een familiebedrijf. Van televisiezenders tot oliehandel, de familie heeft overal de vinger in, en dat moet vooral zo blijven.

In 2015 gaat de inmiddels 68-jarige Daniel voor de zevende keer op als presidentskandidaat. Voor de laatste campagne bedacht zijn vrouw als leus: ‘Nicaragua, zo is Gods wil, blijft veranderen, met het Front, met Daniel, met het tevreden volk.’ Waar hoorden we dat eerder: alles verandert opdat niets verandert.

‘Gedegenereerde afgevaardigden’, schreeuwden de demonstranten voor het parlementsgebouw. ‘Met de grondwet hebben jullie je kont afgeveegd.’ ‘Ortega dwingt herverkiezing af net als Somoza’, twitterde de voormalige sandinistische guerrillera Dora María Téllez. ‘Hij zal hetzelfde eindigen als Somoza.’